Alectas delårsrapport januari – juni 2011

Stabil utveckling första halvåret

Alectas placeringsportföljer utvecklades stabilt under första halvåret trots tilltagande osäkerhet på den globala finansmarknaden. Den finansiella ställningen försämrades något men riskmarginalerna var fortsatt betryggande.  

- Oron på finansmarknaderna har tilltagit sedan halvårsskiftet. Fallande börskurser och nedpressade långräntor påverkar självfallet även Alectas nyckeltal men vi är rustade för att möta oroliga marknader, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta totalt 

Totalavkastningen för den samlade portföljen uppgick till 1,8 procent för första halvåret. Konsolidering och solvensgrad sjönk som en följd av att lägre marknadsräntor medförde ökade försäkringstekniska avsättningar. Exklusive valcentralskostnader uppgick förvaltningskostnadsprocenten för pensionsprodukter till 0,11. Marknadsvärdet för koncernens placeringar var 505 mdkr (466)*.

Alecta Optimal Pension

Avkastningen för Alectas moderna sparprodukt för premiebestämd ålderspension, Alecta Optimal Pension, uppgick till 1,4 procent för första halvåret, vilket är 3,7 procentenheter bättre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder under samma period. Marknadsvärdet för placeringar i Alecta Optimal Pension uppgick till 12 mdkr (7)*.

* Siffror angivna inom parantes avser motsvarande tidpunkt föregående år.

Nyckeltal (koncernen) 30 jun 2011 30 jun 2010 31 dec 2010
Totalavkastning, 5-årsgenomsnitt, % 5,7 5,2 5,4
Totalavkastning, 6 mån, % 1,8 3,0 9,6 (1
Avkastning Alecta Optimal Pension, 6 mån, % 1,4 1,7 12,6 (1
Förvaltningskostnadsprocent (2 0,17 0,20 0,17
    varav pensionsprodukter, exklusive valcentralskostn (2 0,11 0,13 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (2 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolidering, förmånsbestämd försäkring, % 137 134 146
Solvensgrad 154 152 167

(1 12 mån.

(2 Nyckeltalet är baserat på rullande 12 mån. utfall.

För mer information, vänligen kontakta 

Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62

Lena Hedlund, chef kundkommunikation Alecta, tel: 070-984 98 82, lena.hedlund@alecta.se

Johan Anderson, presschef, Alecta, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 500 miljader åt våra ägare som är 1,9 miljoner privatkunder och 32 000 kundföretag.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar