Alectas totalavkastning 4,4 procent

Alectas finansiella rapport första kvartalet 2012

Inledningen på 2012 har varit väsentligt bättre än 2011. Stigande börskurser och något högre långa räntor har påverkat Alectas solvensgrad och konsolidering positivt. Totalavkastningen blev 4,4 procent totalt och 8,9 procent för Alecta Optimal Pension.

– Finansmarknaderna har stabiliserats under det första kvartalet 2012 och Alectas finansiella ställning har stärkts. De långa räntorna som styr värderingen av våra pensionsåtaganden är dock fortfarande mycket låga i ett historiskt perspektiv, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta totalt
Avkastningen för Alectas samlade portfölj uppgick till 4,4 procent det första kvartalet 2012. Solvensgraden har återhämtat sig till 138 procent per den sista mars. Vid samma tidpunkt var värdet på Alectas totala placeringar 508 miljarder kronor.

Alecta Optimal Pension
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, var 8,9 procent under det första kvartalet 2012. Det är 3,6 procentenheter bättre än ett genomsnitt av jämförbara fondprodukter under samma period. Alecta Optimal Pensions placeringar var värda 17 miljarder kronor den 31 mars 2012.

– Genom sin enkelhet, goda långsiktiga avkastningsförmåga och sina låga avgifter passar en modern traditionell försäkring som Alecta Optimal Pension utomordentligt väl för ett långsiktigt pensionssparande, säger Staffan Grefbäck.

Nyckeltal 31 mar 
2012
31 mar
2011
31 dec
2011
Avkastning Alecta totalt, 5-årsgenomsnitt, % 3,4 4,8 3,2
Avkastning Alecta totalt, 3 månader, % 4,4 0,2 -2,1*
Avkastning Alecta Optimal Pension, 3 månader, % 8,9 0,1 -6,8*
Förvaltningskostnadsprocent** 0,15 0,17 0,15
    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler** 0,10 0,11 0,10
Kapitalförvaltningskostnadsprocent** 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, % 124 144 113
Solvensgrad, % 138 163 126

* 12 månader
** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd Alecta, tel: 08-441 65 62
Johan Anderson, presschef, Alecta, tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 500 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 kundföretag.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar