Alkoholen kostar minst 30 miljarder per år

Tjänstepensionsföretaget Alecta finansierar Karolinska Institutets forskning och metodutveckling kring riskbruksprevention. Svenska studier pekar på att andelen riskkonsumenter på våra arbetsplatser varierar mellan 10 och 20 procent och att alkoholen kostar samhället minst 30 miljarder kronor per år.

Alecta har varit med och finansierat forskning i syfte att utveckla riskbruksmodellen som i korthet går ut på att i samband med livsstilsundersökningar erbjuda medarbetare att själva kontrollera sina alkoholvanor. Metoden ingår i den del av det nationella Riskbruksprojektet som riktar sig till arbetsliv och företagshälsovård. Riskbruksprojektet har funnits sedan 2004 och är ett regeringsuppdrag och är förlagt till Statens folkhälsoinstitut (FHI). Uppdraget riktar sig även till primärvården och övriga hälso- och sjukvård. Målet är, att frågan om alkoholvanor, ska bli självklar i sjukvården på samma sätt som exempelvis tobaken är idag. – För Alecta som ansvarar för sjuk och livförsäkring för 650 000 privatanställda tjänstemän och 28 000 arbetsgivare i Sverige, är det angeläget att arbeta för att förebygga den ohälsa riskabel alkoholkonsumtion genererar. Därför tycker vi att det är viktigt med forskning och metodutveckling kring riskbruksprevention. Erfarenheter från både privata och offentliga arbetsplatser är att alkoholproblem oftast upptäcks i ett allt för sent skede. Det är inte ovanligt att medarbetaren har utvecklat ett alkoholberoende när problemet väl blivit synligt på arbetsplatsen, säger Paulin Larsen på Alecta. Alkoholproblemet berör inte bara alkoholister. Miljontals barn, föräldrar, fruar, flick- och pojkvänner, syskon och arbetskamrater till alkoholister lider i det tysta. Snart är det sommar och semester och statistiken visar att vi tenderar att dricka ännu mer då, än under resten av året. Ta del av riskbruksmodellen på alecta.se Inom ramen för riskbruksprojektet har en modell arbetats fram, riskbruksmodellen, som ökar medarbetarnas insikt om sina alkoholvanor. Se gärna riskbruksmodellen på http://www.alecta.se/foretag. För ytterligare information kontakta gärna; Paulin Larsen, Alecta, tel. 070 – 380 61 54 Ulric Hermansson, Karolinska Institutet, tel. 070-589 57 10 Lena Bivner, Press och PR-chef på Alecta, tel. 070 – 288 68 11

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Prenumerera

Dokument & länkar