Fortsatt stabil avkastning trots oroliga marknader

Tjänstepensionsföretaget Alectas totalavkastning steg något under det tredje kvartalet. Detta trots den finansiella oro som uppstod på grund av bolåneproblemen i USA.

Alectas totalavkastning är 5,3 procent för de tre första kvartalen. Det är en förbättring med 0,1 procentenhet jämfört med årets andra kvartal. Den långsiktiga totalavkastningen uppgår till 10,5 procent i genomsnitt per år under den senaste femårsperioden.
– De finansiella marknaderna uppvisade som en följd av problemen på den amerikanska bolånemarknaden en orolig utveckling under tredje kvartalet med fallande börskurser och försämrade lånevillkor på kreditmarknaderna. Alectas portfölj undvek förluster inom de mest utsatta sektorerna och gynnades av lägre statsobligationsräntor, säger Alectas vd Tomas Nicolin.

Alectas finansiella stabilitet är fortsatt stark med en kollektiv konsolidering på 164 procent. Om den höga konsolideringen står sig möjliggörs premierabatter för företagen i den förmånsbestämda ITP-planen 2008.
– Beslutet om eventuella premierabatter ska fattas av styrelsen i slutet av året. När det gäller Alecta Optimal Pension i den premiebestämda planen är konsolideringen alltid omkring 100 procent eftersom över- eller underskott fördelas på våra kunder varje månad, säger Tomas Nicolin.

Hela rapporten finns även på www.alecta.se

För mer information, kontakta gärna
Tomas Nicolin, vd, Alecta, telefon: 08-441 60 50
Johan Anderson, pressansvarig, Alecta, telefon: 08-441 68 11, 070-288 68 11

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Prenumerera

Dokument & länkar