Ledningsförändringar i Alecta

Ledningsförändringar i Alecta Hans Bergenheim har anställts som marknadsdirektör på tjänstepensionsföretaget Alecta. Han kommer att ingå i företagsledningen och tillträder sin nya befattning vid årsskiftet. Samtidigt bryts marknadsorganisationen ut ur affärsområde Försäkring och bildar ett eget affärsområde. Hans Bergenheim är 41 år och för närvarande verkställande direktör för Ikanobanken. Tidigare har han arbetat på bland annat PK Finans och Trygg- Hansa. - Även om vi är ensamma om den kollektivavtalade ITP-planen så behöver vi ett tydligare kundfokus när vi sköter våra 27 000 kundföretag och 1,4 miljoner ITP-försäkrade. Med Hans erfarenhet får vi en viktig förstärkning i vår kundorientering, säger Lars Otterbeck, vd Alecta. Björn Nilsson, tidigare ansvarig för Alectas konsolideringsprojekt, är från och med den 1 september ansvarig för projektet International Pensions. Mot bakgrund av Alectas fokusering på pensionsplaner, det svenska näringslivets fortgående internationalisering och EUs tjänstepensionsdirektiv ska Björn Nilsson i sin nya roll undersöka och initiera affärsuppslag som passar Alecta som leverantör av kollektivavtalade tjänstepensionsplaner. Konsolideringsfrågorna hanteras inom affärsområde Försäkring under Mikael Elfs ledning. Alectas chefsaktuarie Birger Bjurén har ansvar för regelverk och policyfrågor avseende överskotten i Alecta. För ytterligare information: Lars Otterbeck, verkställande direktör, telefon 08-441 66 60 Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, telefon 08-441 93 50, 070- 526 93 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00410/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar