Positiv inledning på 2013 för Alecta

Alectas finansiella rapport första kvartalet 2013

Alectas placeringar har utvecklats positivt under det första kvartalet. Alecta Optimal Pension har fortsatt att överträffa sitt jämförelseindex.

– Alecta har haft en bra start på 2013 med god avkastning, fortsatt låga kostnader och stärkt finansiell ställning. Det var också glädjande att vi i ITP-upphandlingen vann fortsatt förtroende som förvalsalternativ inom ITP. Alecta Optimal Pension bedömdes i upphandlingen vara den produkt som hade bäst förutsättningar att skapa hög pension till låga avgifter, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

Alecta totalt
Alectas samlade portfölj avkastade 2,6 procent under det första kvartalet 2013. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,0 procent. Värdet på Alectas placeringar var 561 miljarder kronor den 31 mars 2013. Solvensgraden var 153 procent.

Alecta Optimal Pension
Avkastningen för Alectas premiebestämda sparprodukt, Alecta Optimal Pension, var 4,8 procent under det första kvartalet 2013. Det är något bättre än Morningstars jämförelseindex för blandfonder under samma period. De senaste fem åren har den genomsnittliga årsavkastningen varit 7,4 procent, 4 procentenheter över jämförelseindex.

Nyckeltal 31 mar 2013 31 mar 2012 31 dec 2012
Avkastning Alecta totalt, 5-årsgenomsnitt, % 6,0 3,4 4,5
Avkastning Alecta totalt, 3 månader, % 2,6 4,4 11,4**
Alecta Optimal Pension, 5-årsgenomsnitt, % 7,4 * 4,7
Avkastning Alecta Optimal Pension, 3 månader, % 4,8 8,9 16,8**
Förvaltningskostnadsprocent 0,12 0,15 0,13
   Varav pensionsprodukter exkl valcentraler 0,08 0,10 0,08
Kapitalförvaltningskostnadsprocent 0,03 0,03 0,03
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, % 135 124 129
Solvensgrad, % 153 138 144

* Ej tillgängligt, Alecta Optimal Pension startade i augusti 2007.
** 12 månader

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, Alecta, 08-441 65 52
Staffan Ström, informationschef, Alecta, 08-441 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 560 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag