Premieändring i ITP

Förmånsbestämd ITP 2 garanterar den försäkrade en livslång pensionsutbetalning. Som en följd av en längre förväntad livslängd, kommer Alecta att genomföra en så kallad omtariffering av premier i ITP 2.

De ändrade premierna kommer att gälla från den 1 februari 2011 och avser löpande premier. Tariffen för engångspremier som gäller vid exempelvis så kallad PRI-inlösen, ändras dock redan från den 1 november 2010.

– Genom att anpassa vår premiesättning till att svenskarna lever allt längre säkerställer vi vår möjlighet att även i framtiden kunna leverera goda pensioner livet ut för våra kunder, säger Alectas chefaktuarie Katarina Thorslund.  

Oförändrade premier för gällande försäkringsförmåner
Ändringen avser premier för förmånsbestämd ålders- och familjepension i ITP 2. Då premieändringen förutsätter en systemutveckling kommer ändringen att genomföras den 1 februari 2011.

Premienivån för gällande försäkringsförmåner i Alecta är garanterad vilket betyder att premieändringen för dessa ska finansieras genom Alectas konsolideringsmedel.

– Jag vill betona att åtgärden därmed inte påverkar kundföretagens premier för de befintliga anställdas redan gällande försäkringsförmåner, säger Katarina Thorslund.

Ändrade premier för nya försäkrade med ITP 2 och PRI-inlösen
För nya försäkringsförmåner (exempelvis till följd av löneökningar eller för nya försäkrade som ska omfattas av förmånsbestämd ITP 2) kommer däremot premienivån att höjas, liksom för engångspremier vid exempelvis så kallad PRI-inlösen.

Tariffen för engångspremier som gäller vid PRI-inlösen, höjs från och med den 1 november 2010. Nya offerter för PRI-inlösen kommer från och med idag att avse inlösen tidigast från den 1 november 2010 och ske enligt den nya tariffen.

För mer information, kontakta gärna
Magnus Landare, Chefsjurist Alecta, 08-441 68 70
Presskontakt, 070-288 68 11

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 465 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Prenumerera

Dokument & länkar