Pressmeddelande Stockholm den 11 augusti 2007 Högavlönade har mindre viktiga jobb – enligt dem själva

Hela sex av tio högavlönade anser inte att deras jobb är viktigt för andra. Ännu fler i denna grupp (sju av tio) anser inte att deras jobb är samhällsnyttigt. Bland låg- och medelinkomsttagare är det istället mer än hälften som säger att deras jobb är viktigt för andra. Detta visar tjänstepensionsföretaget Alectas tjänstemannapanel som har gjorts med 3 051 svenska tjänstemän.

Oväntat eller inte, men det verkar inte vara så att de som får mer betalt har viktigare arbete. Snarare tvärtom, enligt dem själva. Inte är det särskilt stressigt heller. Däremot anser en majoritet av dem att deras arbete är intellektuellt, analytiskt och krävande.

De med lägst inkomst har stort ansvar
Som kontrast menar över hälften av låg- och medelinkomsttagare att deras jobb är viktigt för andra och sju av tio tycker att jobbet är ansvarsfullt. De lågavlönade får däremot inte resa i jobbet och det är väldigt få som beskriver sitt jobb som analytiskt.

Ju mer högavlönad tjänsteman du är desto mer stämmer följande in på ditt arbete:
• Analytiskt
• Många bollar i luften
• Stimulerande
• Intellektuellt
• Högt tempo

Ju mer lågavlönad tjänsteman du är desto mer stämmer följande in på ditt arbete:
• Viktigt för andra
• Samhällsnyttigt
• Stillasittande
• Enformigt

En sak förenar dock hög- och lågavlönade tjänstemän: Kontakt med människor är en del av arbetet.


Norrlänningar och kvinnor mest missnöjda med lönen
Norrlänningar och kvinnor är mest missnöjda med sin egen löneutveckling. I Östra Götaland har man de mest ansvarsfulla arbetena enligt dem själva. Tjänstemän i Malmö sticker ut genom att många fler där säger sig ha enformiga arbeten, men de är väldigt nöjda med sina arbetstider. Göteborgarnas svar liknar de högavlönades: Deras arbeten är lite mindre viktiga för andra, mindre samhällsnyttiga och mindre ansvarsfulla än i andra delar av landet.


Här är några ytterligare beskrivningar av arbetet i samtliga inkomstgrupper som förekommer i undersökningen:

Detta beskriver bäst svenska tjänstemännens yrken:
1. Kontakt med andra människor
2. Många bollar i luften
3. Ansvarsfullt (lika många svar i alla inkomstgrupper)
4. Varierande
5. Flexibelt (gäller dock inte så många av de lägst avlönade)

Detta beskriver sämst svenska tjänstemännens yrken:
1. Fysiskt ansträngande
2. Tråkigt
3. Enformigt
4. Vårdande
5. Mycket resande (männen reser dock mer än kvinnorna)

För mer information se tabeller som bifogas detta pressmeddelande.

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Dokument & länkar