Viktigare med gympakort än tjänstepension?

Tusentals kronor avsätts i tjänstepension till privatanställda tjänstemän varje månad. Men bara två procent av arbetsgivarna redovisar det i lönebeskedet visar en undersökning som tjänstepensionsföretaget Alecta gjort bland företag med minst 40 anställda tjänstemän.

Det betyder i värsta fall att många inte vet att arbetsgivaren avsätter pengar varje månad till pensionen. Samtidigt anger i stort sett alla tillfrågade företag att det är viktigt att den anställde har koll på sin tjänstepension. På frågan om anledningen till att man inte redovisar tjänstepensionen, svarar arbetsgivarna att det är krångligt att räkna ut summan och att det är tekniskt komplicerat. – Det är inte alla arbetsgivare som avsätter tjänstepensionspengar till de anställda och då är det konstigt att de som gör det inte redovisar det. Var fjärde arbetsgivare redovisar ju de sociala avgifterna varje månad. Företagen borde vara lika tydliga med tjänstepensionen som man är med gympakorten, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta. – Många anställda upplever att pensionsfrågor är krångliga. Man kan faktiskt prata om en ”pensionsapati”. Oavsett om det handlar om premiebestämda eller förmånsbestämda tjänstepensioner* tror jag att de arbetsgivare som redovisar tjänstepensionsinbetalningarna i lönebeskeden kommer att få väldigt positiva reaktioner från de anställda, avslutar Eva Adolphson. På frågan om hur många anställda man tror känner till hur mycket arbetsgivaren betalar in till tjänstepensionen varje månad svarar 80 procent väldigt få eller ganska få. Samtidigt säger 91 procent av företagen att uppgiften om hur mycket som betalas in inte är oviktig för den anställde. Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget United Minds som frågat 100 arbetsgivare med minst 40 anställda privattjänstemän. * När det gäller tjänstepensioner kan de antingen vara premiebestämda eller förmånsbestämda. Premiebestämda pensioner bestäms av hur mycket pengar som betalas in under yrkeslivet och avkastningen på dessa pengar efter det att pensionsaktörerna tagit betalt för sin förvaltning. I förmånsbestämda tjänstepensioner är pensionens storlek bestämd på förhand och det är arbetsgivarens ansvar att betala in så mycket pengar att den utlovade pensionsnivån kan hållas. I ett sådant pensionssystem är förstås även den utlovade pensionsnivån viktig. För mer information kontakta gärna: Eva Adolphson, pensionsekonom, Alecta, tfn nr: 08-441 62 42 eller 070-726 62 42 Lena Bivner, presschef, Alecta, tfn nr: 070-288 68 11

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Prenumerera

Dokument & länkar