Alelion ansöker om patent för ny och modulbaserad produktgeneration

Alelion Energy Systems har lämnat in en patentansökan gällande den nya generation modulbaserade litiumjonbatterier som bolaget utvecklat. Patentansökan gäller den konstruktionslösning som gör att de nya batterimodulerna är lätta att anpassa för olika kundsegment och användningsområden. De nya batterierna kommer att tillverkas i Alelions egna och högt automatiserade batterifabrik som öppnar senare i år. 

Batterierna i den nya produktgenerationen är av generation 3 och har tagits fram för att med ett minimum av anpassning kunna erbjuda kunderna batterier med olika kapacitet och spänning. I kombination med den nya och automatiserade produktionslinan som Alelion bygger mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg, ger de nya batterierna Alelion helt andra möjligheter att snabbt och kostnadseffektivt anpassa sina produkter till olika kunders krav och behov. Den patentansökan som Alelion nu lämnat in rör själva konstruktionen av den nya generationen batterier som är betydligt enklare, och därför tillåter högre grad av flexibilitet, än tidigare generationer.

Den nya produktgenerationen har tagits fram speciellt för att kunna tillverkas i den egna produktionslina som Alelion bygger på Hisingen i Göteborg. Fabriken blir Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier och får en hög grad av automatisering. Den nya produktionslinan kommer trots en hög grad av automation klara att effektivt tillverka batterier med olika specifikationer.

Alelion Energi Systems har ända sedan starten satsat på att utveckla egen och banbrytande teknologi, något som bidragit till bolagets framgångar och dess position som leverantör till två av världens största trucktillverkare.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson vd, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10, e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018.

Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest AB och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar