Alelion får genombrottsorder inom tunga fordon efter avtal med Kamag

Alelion Energy Systems AB (publ) har fått en order på högspänningsbatterier av den tyska specialfordonstillverkaren Kamag. Kamag kommer att använda batterierna för att elektrifiera drivlinan för en av sina tunga dragbilar. ”Den här ordern är en viktig milstolpe och bevisar att Alelion har en central roll att spela även när det gäller elektrifiering inom tunga fordon”, säger Alelions VD Daniel Troedsson.
Alelion kommer att leverera en mindre del redan i år som del av ett gemensamt utvecklingsprojekt och resterande batterier under 2019. Det totala ordervärdet uppgår till ca 15 Mkr.

Den lastbil som Kamag avser att elektrifiera används i olika konfigurationer som dragare av trailers och för förflyttning av gods inom bland annat hamnar, lager, post- och pakethantering samt inom produktionsanläggningar och på flygplatser. Lastbilen finns även i en förarlös version (sk AGV) för automatiserade logistikcenter.

Den aktuella lastbilsmodellen kan konfigureras med upp till maximalt fyra stycken batteripaket för optimerad prestanda vad gäller räckvidd och effekt. Lastbilarna finns med flera olika motoralternativ och batteripaketen är baserade på högprestanda Li-Ion-celler. Den här typen av applikationer nyttjar högspänning för att minimera förluster i den elektriska drivlinan och den lösningen är numera standard inom fordonssektorn.

”Miljö- och klimatfrågorna innebär att allt fler fordonstillverkare undersöker möjligheterna att gå över till en helelektrisk drivlina”, säger Alelions vd Daniel Troedsson. ”Den erfarenhet som vi skaffat oss inom truckbranschen när det gäller litiumjonteknologin gör oss väldigt väl positionerade för att vara med och bidra till omställningen även inom den tunga fordonsindustrin.”

Alelion började utveckla litimjonbatterier redan 2006 och har därefter varit med om att driva omställningen till litimjonteknologin för truckindustrin. Idag har företaget några av världens största trucktillverkare bland sina kunder.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson vd, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10, e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018.

Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest AB och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel. 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar