Alelion uppgraderar kvalitets- och miljöledningssystem utan avvikelser

Under juni gjorde Intertek, för Alelions räkning, en omcertifieringsrevision till de nya uppgraderade standarderna avseende kvalitet- och miljö, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Därmed stärks också förutsättningarna för Alelions kunder att uppnå positiv miljöpåverkan och minskade kostnader.

Revisionen gick igenom utan avvikelser och Alelion får extra eloge för sitt stora engagemang och medvetenheten om verksamhetssystemet hos ledning och personal. Ett engagemang som genomsyrar företagets dagliga arbete. 

”Alelion har vuxit kraftigt det senaste året, både i leveransvolym och personalstyrka, och uppgraderingen av ledningssystemet har inneburit ett extra starkt kvitto på vår kompetens i kvalitets- och miljöfrågor”, säger VD Daniel Troedsson. ”Att våra styrkor, enligt Intertek, är vår mycket engagerade och kompetenta ledning och våra kunniga och engagerade medarbetare samt att verksamhetssystemet idag en naturlig del i verksamheten, gör att jag är övertygad om att detta kommer att gynna våra kunder än mer framöver”, fortsätter han.

Eftersom Alelions produkter bidrar till att minska miljöpåverkan, och nu dessutom gör framsteg mot alltmer positiv miljöpåverkan, har fokus lagts på att beskriva effekterna av detta på ett begripligt sätt. ”Att visualisera vad vi vill och kan uppnå i allmänhet och vad detta innebär för våra kunder i synnerhet, inser vi är av stor vikt både för våra kunder, slutanvändare och för oss själva”, säger Anneli Hansson, Director Operations.

Läs mer om våra produkter och tjänster samt vårt sätt att arbeta på www.alelion.com

För mer information kring vår uppgradering av kvalitets- och miljöledningsystemet, vänligen kontakta

Daniel Troedsson                                                  Anneli Hansson
CEO                                                                      Director Operations
Alelion Energy Systems AB                                  Alelion Energy Systems AB
0707-51 67 10                                                       0767-91 29 54

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar