ANNA GRÖNLUND KRANTZ OCH KARL BERGMAN NYA STYRELSELEDAMÖTER I ALELION ENERGY SYSTEMS AB (PUBL)

Vid årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ) den 30 maj 2018 valdes Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman till nya styrelseledamöter. 

Årsstämma beslutade, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till nya ordinarie styrelseledamöter utse Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman samt omvälja Jan Forsberg, Per Grunewald, Håkan Sandberg och Tommy Nilsson.

Anna Grönlund Krantz och Karl Bergman är båda oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagsledningen som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Anna Grönlund Krantz är Chef för Strategisk kommunikation på Skandia. Hon äger för närvarande inga aktier i bolaget. Hon är Nationalekonom från Luleå tekniska universitet och har styrelseuppdrag också i bland annat Botniabanan och Statens väg & transportforskningsinstitut.

Karl Bergman är är chef för Vattenfallkoncernens forskning och utveckling. Han äger för närvarande inga aktier i bolaget. Karl har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och doktorsexamen i halvledarfysik, båda från Lunds Universitet och har styrelseuppdrag också i Vattenfall Eldistribution AB.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

E-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar