Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i Alelion som tillförs cirka 39,4 Mkr

Alelion Energy Systems AB (publ) meddelar (med hänvisning till utgivet pressmeddelande den 29 september 2017) att teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner nyligen har avslutats. 

  • Alelion emitterade 17 207 258 teckningsoptioner år 2016.
  • Tre (3) teckningsoptioner var berättigad till teckning av en (1) ny aktie för 7,00 kronor per aktie.
  • Totalt tecknades 5 633 444 aktier med stöd av teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt 39,4 Mkr innan transaktionskostnader. Det innebär att 16 900 332 stycken teckningsoptioner av totalt 17 207 258  teckningsoptioner utnyttjades.
  • Aktiekapitalet ökar med 112 669 kronor från 869 896 kronor till 982 565  kronor.
  • Antalet aktier i Bolaget ökar från 43 494 806 till 49 128 250 aktier

Verkställande direktör

Daniel Troedsson

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Peter Nyström, CFO

Tel: +46 730 70 19 69

e-mail: peter.nystrom@alelion.com 

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 08:00 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Taggar:

TO1

Prenumerera

Dokument & länkar