Aleris FysiologLab inviger sömnlaboratorium

Idag inviger Catarina Andersson Forsman, Hälso – och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting, Aleris FysiologLabs sömnlaboratorium på Riddargatan i Stockholm. Invigningen sker i samband med ett sömnseminarium där Prof. Eva Svanborg, Neurofysiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping och Doc. Karl Franklin, Lungkliniken Universitetssjukhuset i Umeå föreläser om vikten av att utreda och behandla patienter med sömnstörningar.

Sömnlaboratariet - en komplett nattklinik
På det nya sömnlaboratoriet kan man, under kontinuerlig nattlig övervakning på inneliggande patienter, utreda sömn och sömnstörningar med polysomnografi – en undersökning, som utvisar kvaliteten och längden på sömnen och vissa störningar som kan uppstå medan man sover. Hos patienter med svårbehandlade andningsstörningar under sömnen ger den kontinuerliga övervakningen också möjlighet till direkt korrigering av andningshjälp och därigenom optimering av behandlingen.

Sömnstörningar ökar risken för framtida sjukdomar såväl psykiska som inom hjärt- kärlområdet – möjligen också Diabetes Mellitus.
- Under det senaste året har det dykt upp flera larmrapporter om risker med sömnstörningar och andra sömnrelaterade sjukdomar. Sömnstörningar försämrar kapacitet i yrke och social funktion. De föregår ofta depression med ett par år och kan också vara ett förstadium till andra psykiska besvär med långvarig sjukskrivning som följd. Detta innebär såväl lidande för patienter som kostnader för samhället, säger Richard Harlid, verksamhetschef för Aleris FysiologLabs kliniska mottagningar och sömnverksamhet.

- Vi har under många år erbjudit snark- och sömnapnéutredningar och behandling med bl a livsstilsråd, apnéskena och övertryck i luftvägarna (CPAP) i öppen vård. För mer komplicerade fall behövs möjligheter att under kontinuerlig övervakning optimera behandlingen. Vårt nya sömnlaboratorium kan erbjuda behandling även för denna typ av komplext sömnapnésyndrom samt ger oss möjlighet till utredning av patienter med kvarstående trötthet, trots behandling.

- Patienter med sömnsjukdomar förutom sömnapnésyndrom har tidigare haft mycket svårt att få hjälp i Stockholm och har fått söka sig utanför länet, fortsätter Richard.

Om oss

Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av nordens största vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden; Sjukvård, Medicinsk diagnostik, Äldreomsorg och Psykiatri. Koncernen omsätter på årsbasis ca 2,6 miljarder SEK och har ca 4700 medarbetare. Aleris ägs av EQT.

Prenumerera