Aleris kan korta vårdköer för många hörselskadade

13 500 personer i Sverige väntar idag på att få sin hörapparat utprovad och mer än 4000 personer får inte hjälp inom vårdgarantins tre månader. Aleris är en av de aktörer som kan hjälpa Landstingen runt om i landet att korta dessa vårdköer och på så sätt förbättra livskvaliteten för patienterna.

”I Stockholm har idag 1063 personer väntat mer än tre månader på sin hörapparat, i Västra Götaland är det 883 personer och i Skåne 714. Men även Landsting som Kronoberg, Blekinge, Värmland, Gävle och Jönköping har idag långa köer.”, berättar Christer Andersson, affärsområdeschef för Aleris Hörsel.

”Detta sker alldeles i onödan för det finns resurser att genomföra hörapparatutprovningar. Aleris och andra vårdgivare kan genom punktinsatser i patienternas hemlandsting minska väntetiderna till högst 3 månader. Vi har tidigare kortat köer i Jämtland och Västernorrland och har resurser att göra detta även på fler håll. Det finns inga pengar att spara genom att låta människor stå i kö, bara merkostnader och mycket livskvalitet att förlora”, avslutar Christer.

Om Hörapparatutprovningar
Idag får ca 75 000 personer per år en hörapparat i Sverige och därmed betydligt förbättrad livskvalitet. Den totala kostnaden är mer än en halv miljard kronor. På uppdrag av landstingen utför privata vårdgivare idag ca 25% av utprovningarna i hela landet och 100% av utprovningarna i Stockholm.

Om oss

Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av nordens största vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden; Sjukvård, Medicinsk diagnostik, Äldreomsorg och Psykiatri. Koncernen omsätter på årsbasis ca 2,6 miljarder SEK och har ca 4700 medarbetare. Aleris ägs av EQT.