Öka konkurrensen, korta köerna och inför valfrihet för patienterna

Den senaste rankingen av de europeiska nationella sjukvårdssystemen (Euro Health Consumer Index) som publicerades igår ger Sverige ett medelmåttigt betyg. Vi rankas nu som nr 6 av 12 med länder som Österrike, Frankrike och Nederländerna långt före.

Den svagaste faktorn är tillgängligheten. Sverige ligger bra till när det gäller behandlingsresultat men långt efter övriga europeiska länder när det gäller väntetider. Enligt projektledaren för indexet, dr Arne Björnberg, skulle Sverige toppa den europeiska rankingen om vi hade normala europeiska väntetider.

- Privata vårdgivare som Aleris fokuserar mycket energi på att hålla väntetiderna låga. Det är dyrt och ineffektivt att administrera köer. Genom att förbättra processer och prioritera patientrelaterade aktiviteter tar vi i Aleris emot fler patienter och kan därför ha kortare väntetider. Som exempel kan jag nämna Kista BUP, en av Sveriges få privat drivna psykiatriska barn- och ungdomsmottagningar. Här finns inga köer trots att köerna till många andra liknande verksamheter är långa. Det visar att det naturligtvis går att driva BUP-mottagningar med hög tillgänglighet och utan vårdköer, säger Lena Hofsberger, koncernchef Aleris.

- Sverige har en mycket låg andel privat utförd vård, mycket lägre än de flesta andra europeiska ländern. Öka andelen privat vård, öka konkurrensen och inför valfrihet för patienterna - då kommer svensk sjukvård att hamna i topp!, avslutar Lena.

Om indexet
Euro Health Consumer Index är den årliga rankingen av Europas nationella sjukvårdssystem, bedömda utifrån hur konsumentvänliga de är. Indexet täcker de fem avdelningarna patienträttigheter och konsumentinformation, väntetider till ett urval vanliga behandlingar, behandlingsresultat, vårdens omfattning samt tillgången till läkemedel. Indexet har producerats sedan 2005 och bygger på en kombination av senaste tillgängliga offentliga data och egna källor. Resultatet presenteras i en matris med tillhörande rapport, som förklarar metoder och resultat. Indexet ägs av analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse.

Hämta rapporten här:
http://www.healthpowerhouse.com/archives/000499.html


Om oss

Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av nordens största vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden; Sjukvård, Medicinsk diagnostik, Äldreomsorg och Psykiatri. Koncernen omsätter på årsbasis ca 2,6 miljarder SEK och har ca 4700 medarbetare. Aleris ägs av EQT.

Prenumerera