Personer med psykisk ohälsa diskrimineras på arbetsmarknaden

Idag är det Världsdagen för psykisk ohälsa. Studier visar att närmare 80% av de som lider eller har lidit av psykisk ohälsa kan och vill tillbaka till arbetslivet. Fördomarna rörande förmågan att arbeta är dock många vilket gör det svårt för de flesta att få ett arbete.

”Det rör sig framför allt om fördomar rörande arbetsförmågan, många arbetsgivare tror inte att personer med psykisk ohälsa klarar av att arbeta. Vi vet dock att det inte är arbetsförmågan som är problemet utan anpassningen till arbetsplatsen. Om arbetsgivaren är villig att göra vissa anpassningar, t ex coaching, anpassa arbetstiderna eller ge möjlighet att arbeta deltid så är erfarenheterna mycket goda.”, säger Lars-Olof Ljungberg, divisionschef på Aleris.

”På Aleris Psykiatri arbetar vi med något vi kallar ”hållbara hemflyttningar” vilket innebär att vi verkar för att vistelsen på våra behandlingshem ska bli så kort som möjligt. Vi erbjuder våra klienter kurser, praktikplatser och de som vill har även möjlighet att träna eget boende genom att under en period bo i en utslussningslägenhet. Det viktiga är att våra klienter när de tillfrisknar själva får välja hur de vill leva sitt liv, var de vill bo och var de vill arbeta.”, avslutar Lars-Olof.

Om oss

Aleris är, med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, ett av nordens största vårdföretag. Aleris erbjuder tjänster inom fyra områden; Sjukvård, Medicinsk diagnostik, Äldreomsorg och Psykiatri. Koncernen omsätter på årsbasis ca 2,6 miljarder SEK och har ca 4700 medarbetare. Aleris ägs av EQT.

Prenumerera