Alfa Laval avser att ta sista steget i processen att flytta tillverkningen från Ålborg, Danmark – fortsätter att vara ett globalt kompetenscenter

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har idag meddelat att strukturella förändringar som berör tillverkningen i Ålborg, Danmark är nödvändiga för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft.

Förändringen ska ses som det sista steget i överföringen av tillverkning från Ålborg till Kina, en process som inleddes redan 1994 med etableringen av en fabrik för tillverkning av ångpannor i Qingdao, Kina. Förflyttningen gäller tillverkning av värmeväxlare och oljebrännare, och kommer att påverka cirka 90 anställda i Ålborg. Alfa Laval kommer nu att inleda diskussioner med de berörda parterna.

“Tillverkningsenheten i Ålborg har visat goda resultat och bidragit till framgången för Alfa Laval och före detta Aalborg Industries.”, säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Men eftersom varvsindustrin främst är koncentrerad till Kina, Sydkorea och Japan är det rimligt, utifrån ett kostnads- och logistikperspektiv, att samla tillverkningen av ångpannor, värmeväxlare och oljebrännare i en befintlig enhet, belägen i samma region som kunderna.”

Alfa Laval kommer att behålla sitt globala kompetenscenter för ångpannteknologin i Ålborg, vilket innefattar produktcenter, marknadsavdelning, serviceverksamhet, det nya globala test- och utbildningscentret samt viss tillverkning och montering av Alfa Laval PureSOx och värmeväxlare för den europeiska marknaden. När överflyttningen är genomförd kommer närmare 400 personer att vara anställda vid Alfa Laval Aalborg.

De finansiella effekterna av dessa strukturella förändringar kommer att meddelas tidigast den 28 oktober, i samband med publiceringen av Alfa Lavals rapport för tredje kvartalet.

Visste du att… Alfa Lavals tillverkningsenhet i Qingdao, Kina omfattar 40.000 kvadratmeter, har cirka 900 anställda och att de tillverkade omkring 1.000 ångpannor 2013?

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har efter förvärvet av Frank Mohn AS cirka 17 500 anställda.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar