Alfa Laval emitterar obligationer till ett värde av EUR 800 miljoner, ersätter kortfristigt lån

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har lånat EUR 800 miljoner på företagsobligationsmarknaden. Denna långfristiga finansiering ersätter det kortfristiga överbyggnadslån som togs i samband med förvärvet av Frank Mohn AS. Obligationerna kommer att noteras på den irländska börsen.

Alfa Laval emitterade två obligationslån, ett på EUR 300 miljoner med en löptid på fem år och ett på EUR 500 miljoner, med en löptid på åtta år. Arrangörer för dessa två emissioner var BNP Paribas, HSBC, ING, Nordea och SEB.

Betalningsdatum är den 12 september, 2014. Efter dessa transaktioner kommer Alfa Laval helt ha ersatt den kortfristiga finansiering som togs i samband med förvärvet av Frank Mohn.

För mer information kontakta:
Thomas Thuresson
Ekonomi- och finansdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 40

Jonas Norlander
Group Treasurer
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 82

Informationen är sådan som Alfa Laval AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2014 kl 10.00.

Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2013 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och har efter

förvärvet av Frank Mohn AS cirka 17 500 anställda.

www.alfalaval.com

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar