Alfa Laval ökar innehavet i Alfa Laval India Ltd och avser ansöka om avnotering

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – kommer att köpa över 50 procent av de utestående aktierna i dotterbolaget Alfa Laval India Ltd, som bolaget inte redan äger, och ansöka om avnotering av aktierna från Bombay Stock Exchange samt the National Stock Exchange of India.

Anbudsförfarandet avslutades den 23 februari och resultatet är att Alfa Laval förvärvar 1,03 miljoner aktier för INR 4 000 per aktie för att uppnå ett ägande om 94,5 procent. Med denna ägarandel kan Alfa Laval lämna in en ansökan om avnotering av aktierna. Återstående minoritetsägare i Alfa Laval India Ltd har möjlighet att sälja sina aktier för INR 4 000 per aktie under den kommande 12-månadersperioden.

Priset om INR 4 000 per aktie innebär att Alfa Laval inledningsvis kommer att betala cirka SEK 550 miljoner. Om alla aktieägare säljer sina aktier till Alfa Laval för anbudspriset, innebär det en total köpeskilling om cirka 1,06 miljarder kronor.


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2011 en omsättning på cirka 28,6 miljarder kronor och 16 000 anställda.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

 

 

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar