Alfa Laval revolutionerar tillverkningen av läkemedel och specialkemikalier

Alfa Laval koncernen – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har utvecklat en ny teknologi för tillverkning av läkemedel och specialkemikalier som leder till ökad effektivitet och minskad energiförbrukning. Alfa Lavals plattreaktor innebär ett revolutionerande teknikskifte i själva hjärtat av tillverkningsprocessen. Nu lanserar företaget den första produkten, Alfa Laval ART® PR49, utvecklad för industriell produktion.

Hård konkurrens och skärpt miljölagstiftning tvingar läkemedels- och den kemiska industrin att ständigt söka säkrare, renare och mer effektiva tillverkningsmetoder. Med Alfa Lavals senaste innovation förändras en av de mest centrala processerna inom organisk kemi i grunden – reaktionen mellan två eller flera substanser. Alfa Laval ART PR49 kan liknas vid en kombination av en kemisk reaktor och en värmeväxlare. Traditionellt skapas en reaktion genom att man tillsätter en substans till ett kärl med en annan substans. Värmeutvecklingen vid reaktionen kan då vara både kraftig och skadlig. För att minska de negativa effekterna tillsätts vanligtvis den reagerande substansen långsamt eller i utspädda volymer. Med den nya plattreaktorn kan reaktionen göras under kortare tid och med mer koncentrerade volymer då det kontinuerliga flödet garanterar optimala reaktionsförhållanden samtidigt som platteknologin leder bort oönskad värme. ”Två av de största läkemedelstillverkarna har redan köpt teknologin, och diskussioner pågår med merparten av de övriga”, säger Svante Karlsson chef för Process Technology divisionen inom Alfa Laval. Alfa Lavals nya kontinuerliga plattreaktor ART PR49 är den första plattreaktorn för större produktionsanläggningar. Den visades för första gången på den internationella processteknikutställningen ACHEMA 2009 och vann då utmärkelsen “Process Innovation Award”. Visste du att… alla kemiska processer bygger på en reaktion mellan två eller flera substanser, och att dessa reaktioner alltid sker i en reaktor? Värdet av reaktormarknaden beräknas uppgå till flera miljarder kronor. Om Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2008 en omsättning på cirka 28 miljarder kronor och cirka 12 000 anställda. www.alfalaval.com För mer information kontakta: Peter Torstensson Informationsdirektör Alfa Laval Tel: + 46 46 36 72 31 Mobile: +46 709 33 72 31 Gabriella Grotte Ansvarig för Investor Relations Alfa Laval Tel: +46 46 36 74 82 Mobil: +46 709 78 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar