Alfa Laval skriver gemensamt marknadsföringsavtal med amerikanska Millipore

Alfa Laval skriver gemensamt marknadsföringsavtal med amerikanska Millipore Alfa Laval och Millipore Corporation, ett amerikanskt multinationellt bioteknik- företag, har skrivit ett gemensamt avtal för marknadsföring i USA av Alfa Laval's centrifugalseparatorer för bioteknologiska applikationer och Millipore's Millistak+® HC filter. Denna integrering av utrustning innebär en effektiv utvinning av proteiner för biologiska läkemedel producerade från cellkulturer eller fermentering. "De första stegen i utvinningen av läkemedel efter en biologisk reaktion är ofta den mest utmanande och kräver en rad olika separeringssteg. Genom att kombinera vår kunskap med Millipores kan vi erbjuda våra kunder den bästa möjliga lösningen för första steget i utvinningsprocessen" säger Kirk Spitzer, VD för Alfa Laval Inc., Alfa Lavals amerikanska dotterbolag. Avtalet innebär att både Alfa Laval och Millipore kan erbjuda varandras produkter till kunder som efterfrågar centrifugering och djupfiltrering. Dessutom innebär partnerskapet hjälp med säljaktiviteter, framtagning och publicering av tekniska artiklar, gemensamma tester samt demonstrationer för kunder av denna kombination av centrifugering och djupfiltrering. "Med expertis från våra båda företag kommer processen att utveckla nya läkemedel att ta fart samtidigt som kundernas processekonomi förbättras. Integrationen och optimeringen av nyckelteknologierna centrifugalseparering och djupfiltrering kommer att förbättra kundernas effektivitet i processerna samt minska såväl kapitalkostnader som rörliga kostnader," säger Susan Vogt, VD för Millipore's Biopharmaceutical Division. Om Alfa Laval: Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, hade 2002 en omsättning på cirka 15 miljarder SEK och omkring 9 100 anställda. För mer information besök företagets hemsida www.alfalaval.com. Om Millipore Millipore är ett multinationellt bioteknikföretag som erbjuder teknologier, verktyg och service för upptäckt, utveckling och produktion av nya läkemedel. Företaget riktar sig mot life science, bioteknik och läkemedelsindustrierna. Millipore är noterat på New York Stock Exchange För mer information, besök Millipores hemsida www.millipore.com. För mer information kontakta gärna: Peter Torstensson Mikael Sjöblom Informationsdirektör Investor Relations Manager Mobil: 0709 - 33 72 31 Mobil: 0709 - 78 74 82 peter.torstensson@alfalaval.com mikael.sjoblom@alfalaval.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar