Alfa Laval tar miljöorder, värd 50 miljoner, för rening av barlastvatten

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval PureBallast-system till ett ledande skeppsvarv i Sydkorea. Ordern, bokad inom segmentet Marine & Diesel Equipment i slutet av mars, har ett värde av cirka 50 miljoner kronor. Leveransen beräknas inledas 2013 och slutföras under 2014.

Alfa Lavals PureBallast-system ska installeras på fartyg där de kommer att rena barlastvatten till en nivå som överensstämmer med den Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konvention och Förenta Staternas kustbevaknings (USCG) lagstiftning, innan barlastvatten släpps ut.

“Denna order bekräftar den ökande efterfrågan på våra PureBallast-system till nya fartyg", säger Lars Renström, VD och koncernchef för Alfa Laval. "Det är också glädjande att notera de senaste månadernas ökande intresse bland skeppsredare för barlastvattenrening till den befintliga flottan."

IMOs "Internationella konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment" kommer att träda i kraft ett år efter ratificering av 30 länder, motsvarande 35 procent av världens tonnage. Idag har 36 länder ratificerat, vilka motsvarar 29 procent av världsflottan. När väl konventionen ratificerats uppskattar Alfa Laval att 35 000 fartyg kommer att utrustas med system för barlastvattenrening de följande tio åren – varav 15 000 nya fartyg och 20 000 befintliga.

Alfa Lavals PureBallast är världens första kemikaliefria lösning för rening av barlastvatten som helt uppfyller IMOs standard.

Visste du att… Alfa Laval lanserade den tredje generationen av sitt marknadsledande barlastvattenreningssystem, Alfa Laval PureBallast 3.0, den 2 april? Systemet använder upp till 60 procent mindre energi och – även om det bara är hälften så stor som sina föregångare – kommer det att kunna hantera flöden upp till 6000 m³ per timme.


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2012 en omsättning på cirka 29,8 miljarder kronor och 16 400 anställda.

www.alfalaval.com


För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar