Amerikanska motortillverkare väljer Alfdex

Två stora amerikanska tillverkare av dieselmotorer har valt Alfdex-systemet för rening av vevhusgaser, med leveranser under 2007, 2008 och 2009. De två beställningarna är värda omkring 200 miljoner kronor för Alfdex AB, världens ledande leverantör av egenutvecklade lösningar för rening av vevhusgaser.

Alfdex-systemet tar effektivt bort oljedroppar och sotpartiklar i ventilationsluften från dieselmotorers vevhus, s k vevhusgaser.
Sammanlagt har nu ett tiotal av världens ledande lastbils- och motortillverkare valt Alfdex-systemet, och ytterligare ett antal testar systemet. Med en inneliggande orderstock på ca 1 miljard kronor över de kommande 3-5 åren är Alfdex etablerat som en av världens ledande leverantörer av egenutvecklade och innovativa lösningar för rening av vevhusgaser till den globala fordonsindustrin.
Det globala intresset för Alfdex-systemet drivs av strängare lagstiftning för motorer, som inte bara omfattar avgaser utan även andra utsläpp som t ex vevhusgaser.
Korea och Japan har redan infört denna typ av lagstiftning. Nordamerika fick liknande krav i och med att “EPA 07” trädde i kraft i januari 2007. I Europa väntas nya regler från och med 2008.
Alfdex AB är ett joint-venture baserat på Alfa Lavals ledande ställning inom centrifugalseparering och Haldex starka position som leverantör av egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin.
September, 2004. Alfdex AB offentliggör ett ”letter of intent” med Scania beträffande leveranser av Alfdex. Leveranser startade i början av 2005.
Februari, 2005. Alfdex AB offentliggör ett 5-årigt utvecklings- och leveransavtal med Volvo, omfattande leveranser till Volvo, Renault och Mack. Serieleveranser startade 2005.
Januari, 2006. Alfex AB offentliggör ett 5-årsavtal med DaimlerChrysler, omfattande leveranser till DaimlerChryslers lastbilsmärken Mercedes-Benz, Freightliner, Mitsubishi Fuso, Sterling Trucks och Western Star Trucks.
Oktober, 2007. Alfdex AB offentliggör flerårigt avtal med två stora amerikanska tillverkare av dieselmotorer, med redan påbörjade leveranser.


Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.
Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Alfa Laval, som är noterat på Nordiska Börsen, Nordic Large Cap, hade 2006 en omsättning på cirka 20 miljarder SEK. Företaget har omkring 11 000 anställda.
www. alfalaval.com

Haldex, med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö.
Haldex är noterat på Stockholmsbörsen och har en årlig omsättning på nästan 8 miljarder kronor med ca 6 000 medarbetare.
Vi stärker vår konkurrenskraft och skapar långvariga kundrelationer genom produkter med höga prestanda, låga totalkostnader för kunden under produktens livslängd, ett etiskt sätt att göra affärer, samt engagemang i långsiktiga partnerskap.
www.haldex.com


För ytterligare information, kontakta:
Peter Torstensson
VP Communications
Alfa Laval AB
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobile: +46 46 709 33 72 31

Mikael Sjöblom
Investor Relations
Alfa Laval AB
Tel: +46 46 36 74 82
Mobile: +46 709 78 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar