Presentation av Alfa Lavals rapport för det andra kvartalet 2010

Alfa Lavals rapport för det andra kvartalet 2010 publiceras den 20 juli klockan 12:00. Telefon- och webbkonferensen startar 13:00.

Använd länken för att registrera dig för konferensen. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=543661&Conf=173471

Vid telefonkonferensen deltar Alfa Lavals VD och koncernchef Lars Renström samt ekonomidirektör Thomas Thuresson.

En PowerPoint-presentation kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida innan konferensen startar. Presentationen kan även följas i realtid genom att gå till www.alfalaval.com/investors och klicka på länken.

 

 

För mer information kontakta
Gabriella Grotte
Ansvarig för investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046 36 74 82
Mobil: 0709 78 74 82

Beata Ardhe
Alfa Laval
Tel: 046 36 65 26
Mob: 0709 36 65 26

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar