RÄTTELSE: Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004 i Alfa Laval AB (publ)

RÄTTELSE: Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004 i Alfa Laval AB (publ) I enlighet med beslut vid Alfa Lavals bolagsstämma den 8 maj 2003 meddelas härmed representanterna för den nomineringskommitte som ska bereda och framlägga förslag för bolagsstämman vad gäller val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode. Enligt beslutet vid bolagsstämman skall "styrelsens ordförande årligen under fjärde kvartalet samla de fem största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse nomineringskommitténs ledamöter. Avstår någon av dessa aktieägare från denna rätt skall nästa aktieägare i fallande ordning tillfrågas till dess att fem ledamöter är utsedda. Namnen på nomineringskommitténs ledamöter skall offentliggöras så snart de utsetts." I beslutet stod också att styrelsens ordförande skall kunna utses till ledamot samt till dess ordförande. De största ägarna i Alfa Laval har, i enlighet med detta förslag, bildat följande nomineringskommitté: Björn Fransson, Fjärde AP-fonden Anders Narvinger, styrelseordförande i Alfa Laval Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden Marianne Nilsson, Robur AB Finn Rausing, Tetra Laval Christian Salamon, Industri Kapital Sammankallande är Anders Narvinger. Ordinarie bolagsstämma i Alfa Laval AB (publ) kommer att hållas i Lund den 27 april 2004. För ytterligare information kontakta gärna: Mikael Sjöblom Investor Relations Manager Alfa Laval Group Tel: 046 - 36 74 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00970/wkr0002.pdf

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar