Valberedningen i Alfa Laval AB inför årsstämman 2008

I enlighet med beslut vid Alfa Laval ABs årsstämma den 23 april 2007 har styrelsens ordförande Anders Narvinger kontaktat de största aktieägarna för att ingå i valberedningen inför den ordinarie årsstämman 2008.

Följande personer har därvid accepterat att ingå i valberedningen: Finn Rausing, Tetra Laval, Lars-Åke Bokenberger, AMF-Pension, Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, Lars Öhrstedt, AFA Försäkringar samt Peter Rudman, Nordea Fonder.
Ordinarie årsstämma för Alfa Laval AB kommer att hållas på Olympen, Sparta, Tunavägen 39 i Lund, tisdagen den 22 april 2008, klockan 16.00.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan vända sig till Alfa Lavals styrelseordförande på e-postadressen: anders.narvinger@teknikforetagen.se eller till någon av ägarrepresentanterna på
e-postadresserna:
finn.rausing@tetralaval.com
lars.bokenberger@amfpension.se
jan.andersson@rossmore-advisors.com
lars.ohrstedt@afaforsakring.se
peter.rudman@nordea.com

Alfa Laval AB (publ)
18 oktober 2007, Lund


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.
Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.
Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen.
Alfa Laval, som är noterat på Nordiska Börsen, Nordic Large Cap, hade 2006 en omsättning på cirka 20 miljarder SEK. Företaget har omkring 11 000 anställda.

www.alfalaval.com


För ytterligare information ber vi er kontakta:

Peter Torstensson,
Informationsdirektör, Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Mikael Sjöblom,
Ansvarig för Investor Relations, Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

Om oss

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar