Alfaskop ASP och Jeeves i samarbete kring programuthyrning

Alfaskop ASP och Jeeves i samarbete kring programuthyrning Alfaskop ASP inleder nu ett samarbete med Jeeves om att erbjuda kunder tillgång till affärssystemet och e-commerce plattformen Jeeves Enterprise via nätkommunikation. Det innebär att Jeeves återförsäljare kan erbjuda sina kunder kompletta driftslösningar av Jeeves affärssystem via Alfaskop ASP. För kunderna innebär detta stora skalfördelar genom minskade drifts- och investeringskostnader. Avtalet mellan Alfaskop ASP och Jeeves innebär att företagen tillsammans skall testa och utveckla nya licens- och leveransmetoder i syfte att öka flexibiliteten och konkurrenskraften för kunderna. - Vi är övertygade om att kunderna i allt större omfattning vill hyra tillgången till programvaror och tjänster över nätverk. Alfaskop har kommit mycket långt inom ASP-området och de är också ledande inom lösningar som skapar ökad åtkomst och tillgänglighet genom effektiv infrastruktur, säger Björn Appelgren VD för Jeeves. Alfaskop ASP (Application Service Provider) erbjuder tjänster som innebär att kunden hyr tillgången till program och drift via t ex Internet. Kunden betalar hyra för den tid och de funktioner de behöver. Nya lösningar och program kan implementeras snabbare och enklare eftersom både den tekniska plattformen och utvecklingsplattformen är på plats. - Jeeves kunder är primärt medelstora företag och organisationer inom tillverkning, handel, service och annan tjänsteproduktion. Genom att Alfaskop ASP hanterar hela IT-driften och programuppdateringar kan kunderna öka fokuseringen på kärnverksamheten. Genom ASP kan kunderna öka tillgängligheten, säkerheten och åtkomsten samtidigt som kostnaderna kan delas med andra företag, säger Johan Lindqvist, VD Alfaskop ASP. Ett flertal av Alfaskops befintliga tjänster och kompetenser kan adderas till ASP- tjänsterna utöver drift, säkerhet och backup. T ex e-handel, , helpdesk, meddelandehantering, teknikförsörjning samt finansiering mm. Alfaskops målsättning är att utöka helhetsåtagandet gentemot kunder och partners för att ta en ledande position på ASP-marknaden i Sverige och Skandinavien. * * * Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med 660 medarbetare på 18 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder lösningar som skapar ökad åtkomst till - och kunskaper att nyttja - program, system, nätverk och information. Därutöver tillgänglighet genom effektiv infrastruktur. Verksamheten bedrivs i nationella bolag: ASP, Konsult, Kompetensutveckling, Licence och Finans. www.alfaskop.se Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise - Det organiska affärssystemet. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på över 500 företag med totalt över 8 000 användare. För ytterligare information kontakta: Johan Lindqvist, VD, tel: 08 - 629 42 06 mobil: 0709 - 11 58 06, eller e- post: johan.lindqvist@alfaskop.se Jeeves Information Systems AB Björn Appelgren, VD för Jeeves, tel: 08-587 099 45 eller e-post: bjorn.appelgren@jeeves.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar