Alfaskop inför unik IT-plattform på Posten Brev

Alfaskop inför unik IT-plattform på Posten Brev IT-företaget Alfaskop har tillsammans med PSab IT-Service utvecklat Posten Brevs nya IT-plattform. Genom centralisering av IT-systemen, skapas väsentligt effektivare administration och minskat driftsstöd, samtidigt som användarvänligheten, funktionaliteten och svarstiderna förbättras. Lösningen innebär också att befintlig arbetsplatsutrustning till stora delar kan bibehållas vilket innebär att Posten Brev sparar hårdvaruinvesteringar på tiotals miljoner. Arbetet med att utveckla och testa den nya miljön har pågått sedan förra sommaren. Alfaskop har nu också fått uppdraget att implementera lösningen över hela landet. Projektet beräknas sysselsätta 15 konsulter fram till semestern och är värt ca 6 MSEK i form av tjänster och programvaror. Posten division Brev, via PSab IT-service, hade fyra huvudmål som skulle uppfyllas inför investeringsbeslutet; IT-miljön skulle säkras inför millenieskiftet, en renodlad och mer lättadministrerad miljö skulle skapas, behovet av ständiga uppgraderingar av bandbredd för 750 brevhanteringsställen skulle minimeras och i möjligaste mån skulle befintlig klient hårdvara kunna fungera i den nya lösningen. Totalt har Posten Brev ca 3.000 äldre PC i drift. Ett utbyte av dessa hade skapat mycket stora investeringsbehov. Alfaskop genomförde tillsammans med PSab IT-service en förstudie där verksamheten och användarnas behov granskades. Integrationsmöjligheterna mellan olika plattformar testades. I nära samarbete med leverantörssidan säkerställdes samverkan och funktionaliteten mellan Novell och Microsoft med hjälp av Citrix Metaframe. Lösningen innebär att arbetsplatserna fungerar med hjälp av Citrix klientprogram som s k tunna klienter eller nätverksterminaler där alla applikationer och all data lagras i centrala servrar. Det innebär att de totalt 23 applikationer som olika användare har behov av kan användas oavsett geografisk placering. Enbart uppdaterad data transporteras via nätverket vilket har sparat oerhört mycket prestanda. Befintlig bandbredd har kunnat utnyttjas på ett mycket mer effektivt sätt. Svarstiderna har därmed kunnat förbättrats med upp till 400%. Den nya plattformen innebär att även användarna upplever att den nya lösningen skapar många förbättringar. Drygt 2.200 PC kan bibehållas vilket har sparat nyinvesteringar på drygt 30 Mkr. Förutom att Posten Brevs huvudmål har uppfyllts har lösningen skapat bättre kontroll, väsentligt minskat behov av driftsstöd ute på varje lokation. Fram till semestern kommer nu Alfaskop att ta ansvar för att den nya serverplattformen installeras på Posten Brevs 12 huvudorter över hela landet. Projektet beräknas sysselsätta ca 15 konsulter. - I detta projekt får vi möjligheten att tillsammans med kunden skapa en infrastruktur som verkligen understödjer och effektiviserar verksamheten. Att Alfaskop har fått Posten Brevs förtroende ser vi som ytterligare en bekräftelse från marknaden att vår inriktning på datateknisk infrastruktur är helt rätt, säger Håkan Sträng, VD på Alfaskop AB. * * * * För mer information kontakta: Martin Severinsson, Marknadsdirektör, Alfaskop AB Tel. 031 - 771 38 70 Mobil 0708 - 28 84 98 Håkan Franson, chef System Integration, Alfaskop Göteborg AB Tel. 031 - 775 66 22 ALFASKOP AB IT-företaget Alfaskop är en koncern med 12 dotterbolag. Bolaget finns på 19 orter i Sverige och antalet anställda är 650 personer. Omsättning 1997/98 var 1 201 Mkr och vinsten före skatt 36,4 Mkr. Alfaskop erbjuder stora och medelstora företag samt offentlig sektor helhetslösningar inom den datatekniska infrastrukturen. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden som erbjuder verksamhetsnära tjänster och produkter inom IT-området. Två tredjedelar av personalen arbetar med tjänsterelaterad verksamhet. Alfaskop är noterat på Stockholms fondbörs. ALFASKOP AB publ. Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, Telefon: 031-771 38 70. Telefax: 031-771 38 79 E-post: info@hk.alfaskop.se Internet: http://www.alfaskop.se Org nr: 556518-8926 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar