Alfaskop ökar vinsten med 121%

Alfaskop ökar vinsten med 121% IT-företaget Alfaskop AB uppvisar en kraftigt tillväxt för helåret, 970901- 980831. Tjänstesidan fortsätter att öka liksom tillväxten inom produktförsäljning. Omsättningen ökade med 54% till 1 201 Mkr (781) Omsättningen ökade med 54% från 781 Mkr till 1 201 Mkr jämfört med helåret - 96/97. Tjänstesidan ökade med 70%, från 126 Mkr till 214 Mkr och produktförsäljningen med 50%, från 656 Mkr till 987 Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 36,4 Mkr (16,5) Resultatet före skatt ökade med 121%, från 16,5 Mkr till 36,4 Mkr. Bruttoresultatet kommer till 45% från tjänstesidan och till 55% från produktförsäljning. Motsvarande fördelning under perioden -96/97 var 33% respektive 67%. Vinst per aktie efter skatt uppgick till 6.60 kr. Ökade vinstmarginaler Vinstmarginalen ökade från 2,1% till 3,0%. Räntabilitet på eget kapital efter skatt uppgick till 18% (13,1%) Fortsatt god soliditet Soliditeten vid räkenskapsårets utgång var 49,1% (50,8). Bolagets likvida medel uppgick till 35,5 Mkr (45,0). Hela rapporten finns att hämta på http://www.bit.se