Alfaskop omstrukturerar

Alfaskop omstrukturerar - delar in verksamheten i tre nya bolag Alfaskop AB skapar en ny koncernstruktur i syfte att renodla och effektivisera verksamheten. De 12 helägda dotterbolagen på 19 orter i Sverige indelas efter verksamhets- och affärsinriktning i tre nya bolag, Infrastruktur, Konsult och Utbildning. Därmed skapas nationella bolag med en tydligare ledning, en plattare organisation och med samordnade resurser över hela landet. Moderbolaget omvandlas till att enbart fokusera på strategisk ledning, samordning och övergripande kontroll. Övriga funktioner flyttas ut i de operativa bolagen. Framtida tillväxt- och lönsamhetsmål kvarstår. Håkan Sträng kvarstår som koncernchef. Ledningen för de nystartade bolagen kommer att utses under sommaren. Den nya organisationen gäller fr o m 990915. - Vi har ett bra affärsläge och orderingången ligger enligt plan. De senaste åren har Alfaskop uppvisat en kraftfull tillväxt med en omfattande expansion, främst inom tjänstesidan. På tre år har vi växt från 140 personer till drygt 660. Den nuvarande matrisorganisationen, med flera affärsområden och ett stort antal dotterbolag, har i takt med bolagets expansion resulterat i en otydligare styrning och organisation. Det har lett till att vi inte har fått ut den verkningsgrad, samverkan och lönsamhet som är möjlig i en ny organisationsform, säger Håkan Sträng. Den förändring vi gör nu är en naturlig anpassning för att bolaget skall kunna växa vidare med maximalt affärsfokus. - Alfaskop är idag ett kunskapsföretag, inte bara inom teknisk infrastruktur. Med separata utbildnings- och konsultbolag blir vårt affärsutbud tydligt. Genom en rak styrning och en platt organisation kan vi också snabbt samla våra resurser i takt med marknadens förändringar. - I samband med att vi nu övergår till en ny organisationsform kommer vi att effektivisera ett antal områden. Med en kunddriven affärsutveckling i fokuserade och effektiva bolag skapar vi nu en stabil plattform för att kunna fortsätta att växa med god lönsamhet. - Nya organisationen fr o m 990915 Alfaskop Infrastruktur AB blir det största bolaget med närmare 500 anställda varav ca 300 systemingenjörer, tekniker, specialister och konsulter på tjänstesidan. Affärsverksamheten kommer tydligare att inriktas på de områden inom den tekniska infrastrukturen där strategiska produkter tillsammans med kvalificerade tjänster tillför kundnytta och långsiktiga relationer. Fokusområden blir som idag Network Computing, Systems Management, Internet/intranät samt kommunikation och integration. Repetitiv försäljning av mogna produktsegment styrs successivt över till effektiva E-handelssystem. Alfaskop Utbildning AB blir ett renodlat utbildningsbolag med ett 90-tal anställda initialt. Utbildningssidan har en mycket kraftfull tillväxt och kommer att vidareutvecklas och breddas inom nuvarande fokusområden; teknisk utbildning (Microsoft CTEC, Computer Associates TNG, Citrix WinFrame/MetaFrame), projektutbildning, interaktiv utbildning samt användarutbildning. Alfaskop Konsult AB blir ett renodlat IT-konsultbolag med ett 80-tal anställda initialt. Affärsverksamheten kommer att fokusera på områden där ett tydligt verksamhetskunnande i samverkan med en bred IT-kunskap tillför ökad kundnytta. Utöver systemarkitektur, applikations- och systemutveckling samt projektledning, kommer Business Solutions, med inriktning på verksamhetskonsulting, att ingå i detta bolag. Alfaskop Finans AB är redan ett fristående bolag i koncernen och påverkas inte av omorganisationen. Affärsverksamheten är inriktad på utbyteshyra och kundanpassad finansiering. Alfaskop AB, moderbolaget kvarstår men i förändrad form. I och med att verksamheten delas upp i nya nationella bolag flyttas de flesta av dagens centrala stödfunktioner ut i bolagen. Moderbolaget kommer att fokusera på strategisk ledning samordning, och övergripande kontroll. * * * För mer information kontakta: Håkan Sträng, VD, Alfaskop AB Tel. 031 - 771 38 70 ALFASKOP AB publ. Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, Telefon: 031-771 38 70. Telefax: 031-771 38 79 E-post: info@hk.alfaskop.se Internet: http://www.alfaskop.se Org nr: 556518- 8926 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar