Delårsrapport för Alfaskop AB

DELÅRSRAPPORT FÖR ALFASKOP AB (PUBL) Perioden september 1998 - september 1999 (13 månader) VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG *Rörelsens intäkter ökade med 23% till 1.542 Mkr (1.252 Mkr). *Resultatet före skatt minskade till -23,2 Mkr (33,2 Mkr). Kostnader i samband med förändringen av koncernens organisation belastade resultatet med 14,7 Mkr. *Det operativa resultatet, d v s resultatet exklusive kostnader i samband med förändringen av koncernens organisation, blev -8,5 Mkr (33,2 Mkr). *Arbetet med omstruktureringen har intensifierats. Externa projektkostnader har uppgått till 5,2 Mkr. Omslutningen har rensats från osäkra tillgångsvärden med 4,8 Mkr. *Det operativa resultatet för september uppgick till 0,3 Mkr (-3,2 Mkr). *Soliditeten i slutet av perioden uppgick till 33% (50%). VIKTIGA HÄNDELSER OCH AFFÄRER UNDER TREDJE KVARTALET 1999 Företagets organisation *Företaget har fått en ny koncernorganisation med tre nationella dotterbolag för affärsområdena infrastruktur, utbildning och konsult samt ett finansbolag och moderbolaget. *Ett omfattande förändringsarbete har genomförts. Resterande arbete med att förändra företaget till en ny koncernorganisation kommer att avslutas under det fjärde kvartalet. *En anpassning av antalet medarbetare har gjorts i enlighet med behoven i den nya organisationen. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 654 d v s en minskning under tredje kvartalet med 56 personer. *Företagets tillgångsmassa har värdekorrigerats i samband med organisationsförändringen. Affärer *Inom det snabbt växande området Network Computing/tunna klienter har Alfaskop tagit en ledande position. Bland kunderna finns Posten och ett flertal landsting och kommuner. *Migreringsprojekt avseende övergång till Windows 2000-plattform på SAAB AB för 500 användare. *Flera större kompetensutvecklingsprojekt för IT-personal har genomförts på bl a ABB, RFV och flera landsting. *Försäljning av Alfaskops egenutvecklade, interaktiva utbildnings- och testverktyg, WebAim, WebBok mm. Nya kunder är RFV, Astra, kommuner m fl. *Webbaserade och klient/server-baserade lösningar kring dokumenthantering på Hägglunds. *Kommunikationslösningar med RadioLAN teknik för sammankoppling av flera nätverk inom geografisk närhet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00290/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00290/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar