Delårsrapport september 1998 - mars 1999

Delårsrapport september 1998 - mars 1999 ALFASKOP AB Alfaskop hade under perioden en fortsatt ökad efterfrågan på tjänster och produkter. Omsättningen för september 1998 - mars 1999 ökade till 947,5 Mkr (706,2). Däremot låg resultatet för perioden klart under förväntan och minskade till 4 Mkr (22,8). Satsningar på fortsatt expansion av tjänstesidan, kompetensutveckling samt utveckling av egna applikationer har tillsammans med omfattande leveransproblem vid ett fåtal stora personal-PC affärer belastat resultatet negativt. Det negativa resultatet för januari och februari -6 Mkr, meddelades av styrelsen i en extra kommuniké den 23 mars. Perioden avslutades med ett positivt resultat för mars månad 2 Mkr. Affärsläget och förmågan att attrahera nya - och utveckla befintliga - kunder, bedöms som oförändrat positiv. Styrelsens och Alfaskops företagslednings bedömning kvarstår därför att resultatet för det förlängda räkenskapsåret 98/99 förväntas bli positivt, dock på en lägre nivå än föregående verksamhetsår. Perioden i sammandrag (september 1997 - mars 1998 inom parentes) @ Omsättning ökade med 34% till 948 (706) Mkr @ Tjänstesidan ökade med 35% till 177 (131) Mkr @ Produktförsäljningen ökade 34% till 771 (575) Mkr @ Resultat före skatt minskade till 4 (23) Mkr @ Vinstmarginalen före skatt minskade till 0,4% (3,2%) @ Soliditeten uppgick till 32% (37%) @ Antalet medarbetare var i snitt 632 (465) och vid periodens slut 646 personer @ Personalomsättningen var ca 2% (4%) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00170/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00170/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar