Förändring i ledningen på Alfaskop AB

FÖRÄNDRING I LEDNINGEN PÅ ALFASKOP AB Ekonomidirektören på IT-företaget Alfaskop AB, Roland G Blomstrand, har idag på egen begäran sagt upp sin anställning för att övergå till ledande befattning inom annan verksamhet. Blomstrand kommer att stå till Alfaskops förfogande tills vidare. Det operativa ansvaret för ekonomisidan övertas fr o m 990104 av Lars Granelli tills dess att en ny ekonomidirektör har tillsats. Lars Granelli har ett förflutet som bl a ekonomidirektör på då börsnoterade Cramo. För mer information kontakta: Håkan Sträng, VD Alfaskop AB Mobil 0709 - 11 50 00 Tel. 031 - 771 38 70 ALFASKOP AB IT-företaget Alfaskop är en koncern med 11 dotterbolag. Bolaget finns på 19 orter i Sverige och antalet anställda är drygt 600 personer. Omsättning 1997/98 var 1 201 Mkr. Alfaskop erbjuder stora och medelstora företag samt offentlig sektor helhetslösningar inom den datatekniska infrastrukturen. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden som erbjuder verksamhetsnära tjänster och produkter inom IT-området. Två tredjedelar av personalen arbetar med tjänsterelaterad verksamhet. Alfaskop är noterat på Stockholms fondbörs. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar