Hogia Ekonomi inleder samarbete med Alfaskop ASP

Hogia Ekonomi inleder samarbete med Alfaskop ASP Alfaskop ASP och Hogia Ekonomi startar nu ett samarbete som syftar till att erbjuda Hogia Ekonomis kunder drift av ekonomisystemet Hogia Art med stöd av Alfaskop ASP-tjänster. Alfaskop ASP (Application Service Provider) erbjuder tjänster som innebär att kunden hyr tillgången till program och drift via t ex Internet. Kunden betalar hyra för den tid och de funktioner de behöver. Genom samarbetet med Alfaskop ASP kommer Hogia Ekonomi att kunna erbjuda sina kunder kompletta lösningar där kunderna hyr tillgången till ekonomisystemet Hogia Art inklusive drift och helpdesk över nätet. - För mindre och medelstora företag innebär ASP-tjänster mycket stora skalfördelar. För många av våra kunder är IT-stödet något som måste fungera utan strul eftersom de sällan har egna IT-resurser. Kunderna kan snabbt byta till den senaste programversionen utan krångliga uppdateringar och nyinvesteringar och de behöver inte heller bekymra sig över driftsstrul, säkerhet eller backuptagning, säger Ingrid Rehnberg, bolagschef för Hogia Art AB. Alfaskop är sedan tidigare en ledande leverantör av lösningar som ger företag och deras anställda tillgång till applikationer och IT-funktioner oavsett plats och tidpunkt. Utvecklingen av ASP-tjänster är en naturlig följd av modern teknik, Internet och nya licensieringsformer som möjliggör att applikationer kan användas av många medan lagring, säkerhet och drift kan hanteras på ett ställe. - Hogias verksamhet med många mindre och medelstora kunder är som klippt och skuren för ASP-tjänster. Genom ASP kan kunderna öka tillgängligheten, säkerheten och åtkomsten samtidigt som kostnaderna kan delas med andra företag, säger Johan Lindqvist, VD Alfaskop ASP. Ett flertal av Alfaskops befintliga tjänster och kompetenser kan adderas till ASP-tjänsterna, t ex drift, e-handel, säkerhet, backup, helpdesk, meddelandehantering, teknikförsörjning samt finansiering mm. Målsättning är att utöka helhetsåtagandet gentemot kunderna och ta en ledande position på ASP- marknaden i Sverige och Skandinavien. * * * Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med 660 medarbetare på 18 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder lösningar som skapar ökad åtkomst till - och kunskaper att nyttja - program, system, nätverk och information. Därutöver tillgänglighet genom effektiv infrastruktur. Verksamheten bedrivs i fem nationella bolag: ASP, Konsult, Kompetensutveckling, Licence och Finans. Fakta om Hogia Ekonomi Hogia Ekonomi är en av marknadens största leverantörer av ekonomi-och affärssystem. Redovisningen för 200 000 företag sköts med programvaror från Hogia Ekonomi, bland annat via ett stort antal redovisningsbyråer. Hogia Ekonomi är det av Hogia-gruppens sex affärsområden där man samlat all ekonomikompetens under ett och samma tak. För mer information se www.hogiaekonomi.com Hogia-gruppen startades 1980 och består idag av ett 30-tal företag - alla med IT som gemensam nämnare. Företagen i gruppen är verksamma inom programvarutveckling, datakommunikation och utbildning. : Johan Lindqvist, VD Alfaskop ASP, tel: 0709-11 58 06 Ingrid Rehnberg, bolagschef Hogia Art, tel: 0303 - 666 71 Alfaskop AB Lilla Bommen 1 Tel: 031-771 38 70info@alfaskop.se Org.nr: 556518-8926 411 04 GöteborgFax: 031-771 38 79www.alfaskop.se Bolagets säte: Göteborg ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar