Sun Microsystems och Alfaskop ASP i samarbete kring tjänster på nätet

Sun Microsystems och Alfaskop ASP i samarbete kring tjänster på nätet Sun Microsystems och Alfaskop ASP har tecknat ett samarbetsavtal där Alfaskop ASP blir partner i Suns globala initiativ för Service Providers, SunTone. Alfaskop ASP kan erbjuda företag och organisationer att placera hela sin IT-miljö på nätet i form av en klar driftmiljö innefattande allt från e- post till färdiga system för e-handel. Alfaskop ASP har valt Sun Microsystems som partner för att få tillgång till Suns teknologi och expertis avseende utveckling och drift av den snabbväxande marknaden för ASP-tjänster. De bägge företagen kommer att samarbeta kring utveckling av tjänster och den infrastruktur som krävs för att tillgodose marknadens krav. - SunTone är ett globalt program där vi genom en certifiering av partners i olika steg tillhandahåller en kvalitetssäkring till kunder som innebär att processer och infrastruktur har utvärderats för att bland annat möta kraven på skalbarhet och tillgänglighet. Tillsammans med Alfaskop ASP kommer vi att kunna erbjuda en lösning där komplexiteten i IT miljön hanteras av oss tillsammans. Kunderna kan koncentrera sig på sin affärsverksamhet istället för att fastna i frågeställningar kring IT- miljön, säger Björn Lindgren ansvarig för Service Providers på Sun Microsystems. - Sun har precis som Alfaskop en uttalad strategi kring ASP-tjänster och ligger också långt framme i utvecklingen. Genom samarbetet kan Alfaskop även erbjuda ett stort utbud av programvaror som har Sun som plattform via Citrix MetaFrame för Sun Solaris. För Alfaskop ASP innebär detta ytterligare en breddning av utbudet för kunder med blandade IT-miljöer, säger Johan Lindqvist, VD på Alfaskop ASP. För kunderna innebär användande av en ASP att kostnaderna för IT kan sänkas dramatiskt, prestanda är garanterad och tillgängligheten till datorkraft och tjänster är säkrad. Nya affärskritiska lösningar kommer att kunna implementeras snabbare eftersom både den tekniska plattformen och utvecklingsplattformen är på plats. Fakta om Alfaskop Alfaskop är ett börsnoterat IT-tjänsteföretag med 660 medarbetare på 18 orter i Sverige. Alfaskop erbjuder lösningar som skapar ökad åtkomst till - och kunskaper att nyttja - program, system, nätverk och information. Därutöver tillgänglighet genom effektiv infrastruktur. Verksamheten bedrivs i nationella bolag: ASP, Konsult, Kompetensutveckling, Licence och Finans. www.alfaskop.se Fakta om Sun Sun Microsystems är världens ledande leverantör av öppna system,nätverkslösningar samt Internet- och intranätteknologi. Bland produkterna finns Sun Enterprise-servrar, storage-lösningar, Ultra arbetsstationer och nätterminaler, operativsystemet Solaris och programmeringsmiljön Java. Sun omsätter ca 11,7 miljarder dollar och har ca 30 000 anställda i hela världen. I Sverige finns Sun Microsystems AB, med ansvar för verksamheten i Norden, Baltikum, Ryssland, Östra Europa och Benelux, med en sammanlagd omsättning på cirka 5 miljarder kronor. För ytterligare information kontakta: Alfaskop ASP Johan Lindqvist, VD, tel: 08 - 629 42 06 mobil: 0709 - 11 58 06, eller e-mail: johan.lindqvist@alfaskop.se Sun Microsystems Björn Lindgren, business development, tel AB 08 - 623 90 00 eller e-mail: bjorn.lindgren@sun.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar