Alfred Berg förstärker sitt förvaltningsteam och rekryterar Peter van Berlekom

Alfred Berg stärker sin organisation genom att rekrytera Peter van Berlekom till förvaltningsteamet i Stockholm. Peter kommer i sin roll hos Alfred Berg att ingå i det svenska aktieförvaltningsteamet, med fokus på stora bolag.

”Peter har en mycket gedigen erfarenhet av både analys och förvaltning av svenska aktier och denna rekrytering passar väl in vår satsning att bli den ledande oberoende förvaltaren på området”, säger Tomas Scherp, VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Peter arbetade senast på Nordea Investment Management där han sedan 2008 varit både analytiker och ansvarig förvaltare för flertalet fonder. Dessutom har han tidigare erfarenhet från bland annat Alecta och Brummer & Partners. Med över 25 framgångsrika år från branschen blir han ett mycket bra tillskott till det övriga förvaltningsteamet och hans första dag hos Alfred Berg är den 22 september 2014.

”Jag är övertygad om behovet av aktiv förvaltning, som för mig är att analysera, bedöma och investera i företag. Görs det på ett klokt och bra sätt kommer de aktier vi identifierat att ha en god utveckling, både absolut och mot ett index. Det är en utmaning men på Alfred Berg finns rätt miljö för att lyckas, därför är jag mycket glad över denna möjlighet”, säger Peter van Berlekom.

  
För ytterligare information:

Bettina Sökare, Head of Communication Sweden
tel 08-562 347 33, mobil 070-165 47 33
e-mail: bettina.sokare@alfredberg.com

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
Local Power l Nordic Strength l Global Reach

1863-2013 l 150 YEARS OF ACHIEVEMENT

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Fonder AB är helägda dotterföretag till Alfred Berg Asset Management AB. Vi är en nordisk kapitalförvaltare med cirka 110 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. För våra kunders räkning har vi cirka 18 miljarder euro under förvaltning fördelat på aktie och räntebärande fonder. Vi är en del av BNP Paribas Investment Partners, som samlar hela paletten av expertis inom kapitalförvaltning som en del av BNP Paribas Group. Alla data ovan är per den 30 juni 2014.

BNP Paribas Investment Partners är den sjunde största kapitalförvaltaren i Europa med ett förvaltat kapital om 497 miljarder euro. Genom deras unika plattform av produkter ges en snabb och enkel tillgång till ett brett utbud av specialister inom kapitalförvaltning. Med över 700 kvalificerade specialister verksamma i 37 länder finns ett nätverk av samarbetspartners som ger våra kunder tillgång till en global expertis och spetskompetens inom förvaltning och innovativa investeringslösningar. Alla data ovan är per den 30 juni 2014.

För mer information besök vår hemsida, www.alfredberg.se.

Om oss

Alfred Berg erbjuder aktiv investeringsförvaltning inom nordiska tillgångsklasser samt kvantbaserad förvaltning inom globala aktietillgångsklasser. Alfred Berg fungerar också som exklusiv distributör av Fortis Investments globala produktutbud i Norden för institutionella investerare, distributionspartner och privatkunder.

Dokument & länkar