Peter van Berlekom blev Årets Stjärnförvaltare 2015 (korr)

Årets stjärnförvaltare enligt Morningstar och Dagens Industri i kategorin Sverige storbolag är Peter van Berlekom, som förvaltar Sverigefonden Alfred Berg Sverige Plus. Fonden avkastade 17 procent under 2015, vilket var 11 procent bättre än index (SBX).

Grattis Peter! Hur känns det?

– Fantastiskt! Det är ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar även om det bara gått ett drygt år sedan vi sjösatte ett nytt sätt att arbeta. Vi kombinerar ett systematiskt arbetssätt med hantverket, d v s att göra affärsmässiga bedömningar och endast investera i ”bra bolag”.

Peter, som har mer än 25 års erfarenhet av aktieförvaltning i bagaget, klev in som förvaltare av Sverigefond Plus för drygt ett år sedan.

Vad är ditt framgångsrecept?

– Jag har renodlat fondens strategi. Jag försöker ha ett strikt fokus på stora bolag med starka nyckeltal, stabila kassaflöden, långsiktigt värdeskapande och vinstförmåga även på sikt.

Hur letar du upp bolag?

– Jag har en stark idé om vilka bolag och aktier som kommer att lyckas väl och jag har byggt upp en systematisk process för att hitta dem. Jag utgår från siffrorna i bolagen och förleds inte av agendastyrd information. Såväl bolagen själva som många rådgivare är goda säljare, så det gäller att bolagen överbevisar oss om att de gör rätt och att vi lyssnar på deras kunskap snarare än på deras råd.

Vad tror du om börsens utveckling under 2016?

Efter en mardrömsstart så räknar jag med en successiv återhämtning och tror att börsen hamnar på plus i år. Förhoppningsvis når vi upp till avkastningskravet om cirka 7 procent, även om det ser krävande ut just nu.

Vilka bolag tror du på?

Främst bolag som växer i en svår omvärld, Autoliv, H&M och SCA är tre goda exempel.

Nu lanserar ni en ny Sverigefond med hållbarhetsfokus. Varför?

– Jag är övertygad om att hållbarhet är en megatrend och att företag som har hållbarhet som en viktig värdedrivare kommer att bli långsiktiga vinnare. Med en förstärkning i teamet i form av Anita Lindberg har vi också förutsättningar att på ett bra sätt identifiera intressanta investeringsbara företag genom att kunna kombinera den finansiella analysen och ESG-analysen på ett nytt sätt.

Så får man guldstjärnan:

För att vinna guldstjärnan ska den förvaltade fonden förutom att ha en hög avkastning jämfört med andra fonder i samma kategori, även ha en hög riskjusterad avkastning de senaste åren och vara kundvänlig med hänsyn till information och avgifter, se Morningstar.

Sänker priset på Alfred Berg Sverige Plus

För att göra Sverige Plus ännu mer attraktiv har Alfred Berg sänkt avgiften till 1,35 procent (från 1,75) från den 1 januari i år.

VIKTIG INFORMATION Detta är ett marknadsföringsmaterial. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på  www.alfredberg.com.


För ytterligare information:
Peter van Berlekom, mobil 0701654764

Tomas Scherp, VD, Alfred Berg Kapitalförvaltning
tel 08-5623 4865, mobil 070-165 4865

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Fonder AB är helägda dotterföretag till Alfred Berg Asset Management AB. Vi är en nordisk kapitalförvaltare med cirka 110 anställda och kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. För våra kunders räkning har vi 15,5 miljarder euro under förvaltning fördelat på aktie och räntebärande fonder. Vi är en del av BNP Paribas Investment Partners, som samlar hela paletten av expertis inom kapitalförvaltning som en del av BNP Paribas Group. Alla data ovan är per den 30 juni 2015.

BNP Paribas Investment Partners är den sjätte största kapitalförvaltaren i Europa med ett förvaltat kapital om 532 miljarder euro. Genom deras unika plattform av produkter ges en snabb och enkel tillgång till ett brett utbud av specialister inom kapitalförvaltning. Med över 700 kvalificerade specialister verksamma i 35 länder finns ett nätverk av samarbetspartners som ger våra kunder tillgång till en global expertis och spetskompetens inom förvaltning och innovativa investeringslösningar. Alla data ovan är per den 30 juni 2015.

För mer information besök vår hemsida, www.alfredberg.se.

Taggar:

Om oss

Alfred Berg erbjuder aktiv investeringsförvaltning inom nordiska tillgångsklasser samt kvantbaserad förvaltning inom globala aktietillgångsklasser. Alfred Berg fungerar också som exklusiv distributör av Fortis Investments globala produktutbud i Norden för institutionella investerare, distributionspartner och privatkunder.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia