Nationell viltolycksvecka (22-26/4)

Under denna vecka kommer Älgskadefondsföreningen att arrangera sin nationella kampanj Viltolycksveckan. Kampanjen arrangeras samtidigt som kalvavstötningen bland älg och rådjur kommer igång, med ökad rörelse i skogarna och fler viltolyckor på vägarna som resultat. Förhoppningsvis kommer viltolycksveckan höja medvetenheten om viltolycksrisken, sätta extra fokus på denna olycksdrabbade period och genom ökad uppmärksamhet leda till mindre antal viltolyckor.

Stadig ökning av antalet olyckor

Sedan 2005, då det anmäldes 33 500 viltolyckor, har antalet anmälda viltolyckor ökat stadigt. Förra året anmäldes det 46 500 st. Det är en ökning med nästan 40 procent. En del av ökningen kan säkert tillskrivas att lagstiftningen rörande anmälningsplikten för viltolyckor har skärpts, vilket lett till att mörkertalet bland de anmälda olyckorna minskat. Men tittar man på antalet anmälda kollisioner med älg så har de under samma period ökat från ca 4 000 till ca 6 000 olyckor per år. Eftersom en kollision med älg brukar ge ganska omfattande skador på fordonet kan man rimligen anta att det stora flertalet av dem kom till polisens kännedom redan innan lagen om anmälningsplikten skärptes. Vildsvinsstammens tillväxt påverkar också utvecklingen av viltolyckorna, 2005 anmäldes knappt 1 000 kollisioner med vildsvin. Förra året var den siffran uppe i 4 200 kollisioner.

Viktigt med uppmärksamma förare

Eftersom viltstammarna verkar vara på god tillväxt och bristen på effektiva åtgärder för att förhindra olyckorna lyser med sin frånvaro, faller ansvaret på trafikanterna att försöka få ner antalet viltolyckor. Det kan endast göras genom att på bred front göra allmänheten medveten om problemet och även få trafikanter att ta hänsyn till rådande förhållande i trafikmiljön. Alltså precis som att man kör försiktigt när det är halt, så bör man köra försiktigt och vara extra uppmärksam när det varnas för vilt genom skyltning, trafikmeddelande eller annan information.

Nationell kampanjvecka

Vecka 17 arrangerar därför Älgskadefondsföreningen sin nationella kampanj Viltolycksveckan. Den arrangeras samtidigt som kalvavstötningen börjar. Det är den period när älgar, rådjur och hjort stöter bort sina kalvar. Föreningen kommer under veckan att försöka besöka minst en plats i varje län för att informera och sprida kunskap om risken med vilt i trafiken och vad man som förare skall tänka på för att minska risken att kollidera med vilt. Nedan ser ni vilka platser föreningen kommer att besöka:

Måndag, 22/4
Jönköpings län City Gross (A6), Jönköping
Hallands län ICA Kvantum, Falkenberg (Fm.)ICA Kvantum, Varberg (Em.)
Södermansland län Coop forum, Nyköping
Norrbottens län ICA-MAXI (ej bekrft), Boden
Tisdag 23/4
Kalmar län ICA MAXI, Vimmerby
Kronobergs län City Gross, Ljungby
Jämtlands län ICA supermarket, Sveg
Västra Götalands län Netto, Vårgårda (Fm.)ICA Supermarket, Nossebro (Em.)
Västmanlands län BIG INN, Köping
Onsdag 24/4
Blekinge län Amiralen, Karlskrona
Uppsala län ICA MAXI, Uppsala
Västra Götalands län Coop Forum Överby, Trollhättan
Västerbottens län Solbacka köpcenter, Skellefteå
Östergötlands län ICA Supermarket, Söderköping
Torsdag 25/4
Skåne län Netto, Hässleholm
Gävleborgs län JULA Hemlingby, Gävle
Värmlands län ICA Supermarket, Säffle (Fm.)ICA Kvantum, Filipstad (Em.)
Västernorrlands län Åhlens, Hudiksvall
Fredag 26/4
Västra Götalands län Elins esplanad, Skövde
Dalarnas län Kupolen, Borlänge

I några av länen kommer även NTF att delta och informera om allmän trafiksäkerhet. NTF deltar på aktiviteterna i följande län: Kronoberg, Blekinge, Gotland, Västra Götaland (Trollhättan).

Boris Karlqvist, Informatör, 0768-02 02 38, boris@algen.se

eller

Niclas Dahl, Informatör/Marknadsförare, 0768-10 02 37, niclas@algen.se

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktörer inom vilt och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.

Taggar:

Om oss

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening, som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att skapa opinion och informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.

Prenumerera

Dokument & länkar