Viltolyckor – ett ”säkert” hösttecken

Sommaren lider mot sitt slut och hösten knackar på dörren. Några säkra hösttecken är att dagarna blir kortare, morgonarna lite kyligare och löven börjar skifta färg. Ett annat ”säkert” hösttecken är att viltolyckorna ökar.

Vildsvinsolyckorna fördubblas
Ser man på statistiken över antalet viltolyckor de senaste åren ser man ett tydligt mönster. Mellan augusti och september ökar älgolyckor med över 50 procent och ligger sedan kvar på höga nivåer genom vintern. För vildsvin kan man se en fördubbling av antalet olyckor mellan augusti och oktober. Omkring hälften av årets alla kollisioner med älg och vildsvin brukar ske mellan september och december. För rådjur sker den största ökningen mellan september och oktober.

Flera faktorer
Det är flera olika saker som orsakar ökningen av antalet viltolyckor. Inledningsvis är det brunstperioderna för älg och vildsvin som leder till ökad rörelse i skogarna. Även den ökade närvaron av människor, genom jakt-, bär- och svampsäsong, gör att djuren rör mer på sig och korsar trafikerade vägar. Sedan kommer mörkret och när det börjar sammanfalla med pendlingstiderna för bilister ökar risken för olyckor markant.

Mindre anmälda olyckor än 2010
I dagsläget ser det ut som om det kommer ske en minskning av antalet viltolyckor jämfört med rekordåret 2010, då det anmäldes cirka 47000 med större vilt. Om det skulle bli en minskning av antalet olyckor är det första gången sedan 2005. Då var antalet anmälda olyckor 34300, vilket var en minskning med cirka 800 olyckor jämfört med föregående år.

Lag att anmäla och markera
Sedan 1 januari 2010 är det lag på att man skall anmäla kollision med större vilt (§40 i jaktlagen; älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg och örn). Om man inte gör detta räknas det som en smitning och ger normalt 40 dagsböter, ca 11 500 kr för någon med en månadslön på 25 000 kr.

För vidare information: Niclas Dahl, marknadsförare/informatör Älgskadefondsföreningen Tfn: 0474-102 37 Mob: 0768 - 10 02 37 E-post: niclas@algen.se Hemsida: www.aelgen.se/press

 

Taggar:

Om oss

Älgskadefondsföreningen är en ideell, rikstäckande förening, som sedan 1973 verkat för att minska antalet viltolyckor. Föreningen är Sveriges största oberoende aktör inom vilt- och trafiksäkerhet. Verksamheten inriktar sig på att skapa opinion och informera allmänheten om viltolycksrisken samt att påverka berörda aktörer för att förebygga viltolyckor. Föreningen har ca 80 000 medlemmar från Smygehuk till Haparanda.

Prenumerera

Dokument & länkar