Aligera AB (publ) continues to evaluate its position

As previously communicated, Aligera AB (publ) is evaluating its position on Nasdaq First North and will extend this period until the end of next week when the company will communicate its decision as to whether it will file for bankruptcy or not.

For information, please contact:

Jörgen Bender, CEO
Tel: +46 (0) 722 372020
E-mail: jorgen.bender@aligera.se

This information is information that Aligera AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, on 2 February 2018, at 16:00 CET.

FNCA Sweden AB is appointed Certified Advisor.

Om oss

Aligera AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/

Prenumerera