Aligera AB (publ) lägger bud på vindkraftspark

2017-03-14

Vindkraftkoncernen Aligera AB (publ) (”Bolaget” eller ”Aligera”) har idag lämnat bud på etablerad vindkraftspark.

Aligera har idag lämnat skriftligt bud på förvärv av en vindkraftpark i Mellansverige med 5 turbiner i drift och en produktion om 40 GWh. Förvärvet skulle innebära en väsentlig expansion av bolagets kapacitet av förnyelsebar elproduktion.

Det här är ett led i den strategi som Aligera har, det vill säga, förvärv att driftsatta turbiner med en uppvisad hög och stabil produktion. Vi hoppas såklart på en kort och smidig process med ett planerat övertagande innan sommaren.

För ytterligare information, var god kontakta

Kristoffer Löfgren, VD
Tel: +46 (0)708-61 49 68
E-post: kristoffer.lofgren@aligera.se

Jonas Sandberg, IR Chef
Tel: +46 (0) 701 80 05 00
E-post: jonas.sandberg@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 16:00 CET.

Om Aligera

Aligera  AB (publ) är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom förnyelsebarenergi. Koncernen äger och investerar exklusivt i nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav grön-energi. Koncernen värdesätter transparens och vill investera tid och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva vindlägen. Aligera Ab's certified advisor är FNCA Sweden AB.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 559026-8024
info@aligera.se, www.aligera.se

Om oss

Aligera AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/

Prenumerera