Aligera Holding AB (publ) ställer in kommande räntebetalning och ansöker om dispens avseende finansiellt åtagande enligt obligationsvillkoren

Som aviserats i pressmeddelande den 5e oktober har Aligera Holding AB (publ) inlett förhandlingar med en grupp av bolagets större fordringsägare i syfte att nå en överenskommelse avseende bolagets obligationslån för att säkerställa koncernens långsiktiga finansiering. Arbetet med omstruktureringen har fortsatt löpa sedan dess och en framtida omstrukturering kan komma att avse olika delar av koncernens kapitalstruktur, såsom villkor för obligationerna, nedskrivning av skuld under obligationerna, nyemission av aktier och/eller byte av skuld mot aktier.

Då bolagets likviditetssituation är ansträngd har bolaget beslutat att ställa in den kommande räntebetalningen för bolagets obligationslån (ISIN: SE0005933231), som enligt obligationsvillkoren skall betalas den 7e november.

Vidare har bolaget funnit att det vid utgången av det tredje kvartalet, 30e september, inte uppfyllde det finansiella åtagandet om lägsta kassaposition enligt obligationsvillkoren.

Bolaget avser ansöka om dispens avseende den kommande räntebetalningen samt det finansiella åtagandet.

Under förutsättning att bolaget inte betalar den kommande räntebetalningen, uppskattas bolagets likviditet vara positiv under de kommande tre månaderna. Bolagets likviditet bedöms därmed tillräcklig för att täcka löpande kostnader i verksamheten, samt kostnader som uppstår i samband med förhandlingarna med fordringsägarna och den kommande omstruktureringen.

För information, var god kontakta

Jörgen Bender, VD
Tel: +46 (0) 722 372020
E-post: jorgen.bender@aligera.se

Denna information är sådan information som Aligera Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 09:20 CET

Om Aligera 
Aligera Holding är ett renodlat investmentbolag inom förnyelsebar energi. Koncernen investerar enbart i driftsatta produktionsanläggningar för att minimera riskerna som är relaterad till projekteringsverksamhet. Ambitionen är att långsiktigt och under lönsamhet växa verksamheten genom förvärv av vindkraftverk som genererar god avkastning samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.

Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle.

Aligera Holding AB, Grev Turegatan 18, 114 44 Stockholm, org.nr 556909-1704
info@aligera.sewww.aligera.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Advisor.

Om oss

Aligera Holding AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/

Prenumerera