Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015

Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2015)

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 13,5 (12,6) mkr.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,6 (11,4) mkr.

 • Resultat före skatt uppgick till -4,1 (3,9) mkr.

 • Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (3,0) mkr.

 • Produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 24,1 (19,4) GWh.

 • Produktionen har varit bra även om vi i början av kvartalet led av tekniska problem i tre vindkraftverk som nu åter är i drift.

 • Under kvartalet har bolaget förvärvat en ägarandel om 20 % i Slitevind AB, en av pionjärerna inom svensk vindkraft. Bolaget har en produktion om 75 Gwh samt en mycket intressant projektportfölj.

  Första nio månaderna (1 januari – 30 september 2015)

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 50,0 (23,2) mkr.

 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 38,4 (20,9) mkr.

 • Resultat före skatt uppgick till 0,7 (7,2) mkr.

 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (5,6) mkr.

 • Produktionen inklusive produktionsgarantier uppgick till 76,9 (35,7) GWh.

För ytterligare information, var god kontakta

Kristoffer Löfgren, VD
Tel: 46 708-61 49 68

E-post: kristoffer.lofgren@aligera.se

Informationen är sådan som Aligera Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 06 november 2015 kl. 10.00.

Om Aligera

Aligera Holding AB (publ) är ett investment bolag med spetskompetens inom förnyelsebarenergi. Koncernen opererar, äger och investerar exklusivt i nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera Holding grundades 2009 med ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav grön-energi. Koncernen värdesätter transparens och vill investera tid och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva vindlägen.

Aligera Holding AB, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg, org.nr 556909-1704
info@aligera.se, www.aligera.se

Taggar:

Om oss

Aligera Holding AB är och förblir ett renodlat investmentbolag i förnyelsebar energi med en intressant lönsamhets- och expansions potential. Koncernen skall enbart investera i driftsatta produktionsanläggningar och därvid undvika de risker, utdragna tidsperspektiv och behov av större organisationer, som följer med egen projekteringsverksamhet eller sidinvesteringar. Ambitionen är att långsiktigt bygga ett innehav som genererar stora kassaflöden samt att bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energiproduktion.Aligera Holding värderar sitt bidrag till ett miljövänligare samhälle. www.aligera.se/

Prenumerera

Dokument & länkar