Alimak Group: Delårsrapport januari-september 2016

Lönsam tillväxt i tredje kvartalet

 • Rörelsemarginal (EBIT just) 15,4 % (15,2)
 • Ökad orderingång +6 %, drivet av Construction Equipment
 • Rörelsemarginal (EBIT just) för After Sales 32,4 % (29,5)

Tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 6 % till 512,5 MSEK (484,6). I lokala valutor var ökningen 7 %.
 • Intäkterna ökade med 9 % till 471,4 MSEK (434,4). I lokala valutor var ökningen 9 %.
 • Rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 79,6 MSEK (66,1) och innefattar vinst från avyttring av Rental-verksamhet i USA med 6,9 MSEK.
 • Rapporterad rörelsemarginal (EBIT procent) uppgick till 16,9 % (15,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT just), före jämförelse­stör­ande poster, uppgick till 72,7 MSEK (66,1).
 • Rörelsemarginalen (EBIT just procent), före jämförelsestörande poster, uppgick till 15,4 % (15,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 51,2 MSEK (36,2).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,18 SEK (0,84).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -7,6 MSEK (66,6).

Januari-september 2016

 • Orderingången minskade med 3 % till 1 625,1 MSEK (1 683,4). I lokala valutor var minskningen 5 %.
 • Intäkterna ökade till 1 451,2 MSEK (1 448,8). I lokala valutor var ökningen 2 %.
 • Rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 231,7 MSEK (191,8) inklusive vinst från avyttring av Rental-verksamhet i USA med 6,9 MSEK. Jämförelseperiodens resultat inkluderade 54,1 MSEK i jämförelsestörande kostnader avseende börsintroduktion och refinansiering.
 • Rapporterad rörelsemarginal (EBIT procent) uppgick till 16,0 % (13,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT just), före jämförelse­störande poster, uppgick till 224,9 MSEK (245,9).
 • Rörelsemarginalen (EBIT just procent), före jämförelsestörande poster, var 15,5 % (17,0).
 • Vinst per aktie uppgick till 3,36 SEK (1,45).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 89,5 MSEK (121,4). 

Telefonkonferens/Audiocast

Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens fredagen 28 oktober klockan 10.00. CEO Tormod Gunleiksrud och CFO Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera rapporten.

 • SE: +46856642699 
 • UK: +44 2030089807

Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via webcast:

https://wonderland.videosync.fi/2016-10-28-alimak-group-q3-report 

För mer information, kontakta:

Sofia Wretman, Kommunikations- och IR-chef, telefon: 08-402 14 40

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.00 CET.

Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av hissar, plattformar och eftermarknadstjänster för industri- och byggsektorn. Koncernen har tillverkning i Sverige och i Kina och ett försäljnings- och servicenätverk i mer än 90 länder som levererar och underhåller vertikala transportlösningar. Idag finns över 22 000 hissar och plattformar installerade globalt. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm och 1200 anställda världen över. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. www.alimakgroup.com 

Prenumerera