Alimak Group AB publicerar årsredovisning 2017

Alimak Group ABs årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2017 har publicerats på www.alimakgroup.com på engelska och svenska.

Årsredovisningen trycks även i en mindre upplaga och kan beställas från investor@alimakgroup.com.

Stockholm den 24 april 2018

Alimak Group AB

För mer information, kontakta: 

Mathilda Eriksson, IR Manager, +46 8 402 14 41

Denna information är sådan information som Alimak Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08.00 CET.  


Om Alimak Group 
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 67 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera