Justerat förslag från Alimak Groups valberedning inför årsstämman 2017 – Anders Jonsson ny styrelseordförande

Mot bakgrund av att Anders Thelin meddelat att han inte längre står till förfogande för omval som styrelseordförande, har valberedningen beslutat justera sitt tidigare publicerade förslag inför årsstämman 2017.

Till styrelseordförande föreslår valberedningen nyval av Anders Jonsson. I övrigt överensstämmer valberedningens förslag inför årsstämman med de förslag som tidigare publicerats.

”Valberedningen har valt att föreslå Anders Jonsson till ny styrelseordförande mot bakgrund av hans gedigna industriella erfarenhet och att han också tidigare innehaft rollen som styrelseordförande i Alimak Group”, säger valberedningens ordförande, Roger Hagborg.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter: Roger Hagborg, Triton, (valberedningens ordförande); Johan Lannebo, Lannebo Fonder; Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder; Fraser Maingay, York Capital Management; samt Anders Thelin, Alimak Groups styrelseordförande.

För mer information, kontakta

Roger Hagborg, valberedningens ordförande, telefon: +46 8 5055 9631

Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com