Om oss

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med längst erfarenhet i Sverige av att arbeta med våldsutsatta kvinnor, tjejer och deras barn. Vi arbetar också med förövare, som i de flesta fall är män. Vi ger kostnadsfritt samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information i till skolor, myndigheter, politiker, media med flera. Idag har vi ca 500 medlemmar vilket gör oss till den största kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs under dagtid i första hand av anställd personal och på kvällstid arbetar ideellt verksamma kvinnor i jourerna. För att säkerställa kvaliteten så genomgår samtliga volontärer en obligatorisk utbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.