Åkerströms varslar för att möta framtidens utmaningar och säkerställa bolagets kort- och långsiktiga utveckling

Som ett led i att företaget möter allt större utmaningar på den globala marknaden ställer Åkerströms om bolagets strategi med tydligare fokus på teknikutveckling, kostnadseffektivitet och funktionsförsäljning. Detta sker genom att behålla spjutspetskompetensen i Björbo, anpassa affärsmodellen för att möta den ökade digitaliseringen av industrin (IIoT) på den globala marknaden, samt genom att transferera standardproduktionen till befintlig fabrik i Kina. Dessa erforderliga förändringsåtgärder genomförs för att säkerställa bolagets kort- och långsiktiga utveckling.

Personalen har idag informerats om varslet och fackliga förhandlingar har inletts. Efter avslutade förhandlingar kommer berörd personal som omfattas av varslet att informeras, preliminärt under november månad.

För mer information

Tommy Larsson                
CEO Åkerströms AB
Tel: 073-0342670

Om oss

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar